Adatvédelmi tájékoztató

 

Tájékoztatjuk, hogy az ügyintézőnkkel folytatott telefonbeszélgetését minőségbiztosítási és bankbiztonsági okokból, valamint a szóbeli nyilatkozatok védelme és reprodukálhatósága érdekében rögzítjük, és a hangfelvételt 8 évig megőrizzük. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: Bank) a részére a telefonbeszélgetés során tudomására hozott adatot és információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, a tudomásra hozás céljának vagy feltehető céljának figyelembevételével kezeli és használja fel, melyhez Ön a személyes adatainak a telefonbeszélgetés során történő önkéntes megadásával hozzájárul. Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy a beszélgetés rögzítését és meghatározott időtartamig történő megőrzését bizonyos esetekben jogszabály teszi kötelezővé a Bank számára (pl. panaszkezeléssel kapcsolatos törvényi rendelkezések). Amennyiben Ön a Bank internetes honlapjáról elérhető ingyenes hívás funkciót használja, tájékoztatjuk, hogy a funkció használatához technikailag szükséges, önkéntes hozzájárulásával megadott személyes adatait a Bank kizárólag az Ön által jelzett témában és módon történő kapcsolatfelvétel céljából használja fel. A Bank az így kapott személyes adatokat 90 napon belül megsemmisíti. A bank adatkezelési nyilvántartási száma: 54849/2012. Tájékoztatjuk, hogy Ön kérheti a Bank tudomására hozott adat helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – zárolását, törlését, illetve jogában áll tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatok kezelésének tényéről és minőségéről. Jogellenesnek vélt adatkezelés esetén a Bank belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint a 2011. évi CXII. számú törvény alapján az adatkezelő székhelye, illetve az érintett személy lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszékhez fordulhat. A Bank a tudomására hozott és általa jogszerűen felhasznált és kezelt adatok vonatkozásában illetőleg az adatok felhasználásának és kezelésének korlátozásából vagy megtiltásából eredően a kártérítési felelősségét kizárja.

 

Az unicreditbank.hu portál html kódja banktól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el, a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jeleníthetnek meg:

 

Cél

Név

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

analitikai mérések

Google Analytics

http://www.google.com/intl/hu/policies/

személyre szabott reklám megjelenítése

Google AdSense

http://www.google.com/intl/hu/policies/


Az adatok kezeléséről az adatkezelők a fenti címeken adnak részletes felvilágosítást.


A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.


A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

 

Elérhetőség adatvédelmi ügyben

Kérjük, hogy az adatai felhasználásával összefüggésben tett nyilatkozatait a következő elérhetőségeken juttassa el hozzánk. Bankunk a lehető legrövidebb időn belül intézkedik, hogy adatai az Ön szándékának megfelelően kerüljenek a továbbiakban kezelésre és felhasználásra.

 

Elérhetőségek:
Elektronikus levélcím: info@unicreditgroup.hu
Postacím: UniCredit Bank Hungary Zrt. 1242 Budapest, Pf. 386

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo