Skip to main content

Adatvédelmi tájékoztató

 

Tájékoztatjuk, hogy az ügyintézőnkkel folytatott telefonbeszélgetését minőségbiztosítási és bankbiztonsági okokból, valamint a szóbeli nyilatkozatok védelme és reprodukálhatósága érdekében rögzítjük, és a hangfelvételt 8 évig megőrizzük. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: Bank) a részére a telefonbeszélgetés során tudomására hozott adatot és információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, a tudomásra hozás céljának vagy feltehető céljának figyelembevételével kezeli és használja fel, melyhez Ön a személyes adatainak a telefonbeszélgetés során történő önkéntes megadásával hozzájárul. Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy a beszélgetés rögzítését és meghatározott időtartamig történő megőrzését bizonyos esetekben jogszabály teszi kötelezővé a Bank számára (pl. panaszkezeléssel kapcsolatos törvényi rendelkezések). Amennyiben Ön a Bank internetes honlapjáról elérhető ingyenes hívás funkciót használja, tájékoztatjuk, hogy a funkció használatához technikailag szükséges, önkéntes hozzájárulásával megadott személyes adatait a Bank kizárólag az Ön által jelzett témában és módon történő kapcsolatfelvétel céljából használja fel. A Bank az így kapott személyes adatokat 90 napon belül megsemmisíti. A bank adatkezelési nyilvántartási száma: 54849/2012. Tájékoztatjuk, hogy Ön kérheti a Bank tudomására hozott adat helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – zárolását, törlését, illetve jogában áll tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatok kezelésének tényéről és minőségéről. Jogellenesnek vélt adatkezelés esetén a Bank belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint a 2011. évi CXII. számú törvény alapján az adatkezelő székhelye, illetve az érintett személy lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszékhez fordulhat. A Bank a tudomására hozott és általa jogszerűen felhasznált és kezelt adatok vonatkozásában illetőleg az adatok felhasználásának és kezelésének korlátozásából vagy megtiltásából eredően a kártérítési felelősségét kizárja.

 

Elérhetőség adatvédelmi ügyben

Kérjük, hogy az adatai felhasználásával összefüggésben tett nyilatkozatait a következő elérhetőségeken juttassa el hozzánk. Bankunk a lehető legrövidebb időn belül intézkedik, hogy adatai az Ön szándékának megfelelően kerüljenek a továbbiakban kezelésre és felhasználásra.

 

Elérhetőségek:
Elektronikus levélcím: info@unicreditgroup.hu
Postacím: UniCredit Bank Hungary Zrt. 1242 Budapest, Pf. 386

 

Mobile Phones
UniCredit Mobil


vagy

UniCredit Bank Hungary Zrt.


Központ: 1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6.
1242 Budapest Pf. 386

Telefonbank:
+36 1 325 3200
Fax:
06/1-353-4959

Bankkód: 109
SWIFT: BACXHUHB                                                     IBAN Kalkulátor

Valutaárfolyamok

EUR
Valutaárfolyam
Vétel
Teljes árfolyamlista
Spinning wheel animation

Loading