JELZÁLOGBANK

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. története

 

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt.-t 1998. június 8-án 3.000.000.000 forint alaptőkével (amely 3.000 darab, egyenként 1.000.000 forint névértékű részvényből áll) a Bayerische Vereinsbank AG alapította. Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. HVB Bank Hungary Rt. néven, magyarországi székhellyel 1998. augusztus 3-án Cg 01-10043900 számmal került bejegyzésre a Fővárosi Cégbíróság által. A Társaság jelenlegi székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., telefonszáma: + 36 1 301 5500. Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. tevékenységét - a magyar jogszabályok szerint - szakosított hitelintézetként végzi. Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. működési engedélyét 1999. június 11-én 1608/1999 számmal a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete adta ki. Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. alaptőkéje jelenleg 3.000.000.000 forint.

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. egyszemélyes tulajdonosa az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. választja meg és menti fel az UniCredit Jelzálogbank Zrt. felügyeleti testületeinek tagjait, valamint jelentős befolyást gyakorol a vezetőség felett.

Igazgatóság

Farkas Bálint (elnök vezérigazgató)
Kecskésné Pavlics Babett (belső tag)
Agnieszka Franeczek (külső tag)

Felügyelő Bizottság

Marco Iannaccone – Elnök
Anschau János
Ljiljana Beric
Vörös Réka
Alen Dobric
Tóth Balázs

A Ptk. 3:291. § (1) bekezdésében foglaltakat (auditbizottsági feladatok) a fenti személyekből álló felügyelő bizottság látja el.

Vagyonellenőr

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Telefon: +36 (1) 461 9100
Fax: +36 (1) 461 9101
Email: info@hu.pwc.com

Könyvvizsgáló

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest
Dózsa György út 84/C

Tel: +36 (1) 428 6800
Fax: +36 (1) 428 6801
E-mail: deloitteinhungary@deloittece.com

Alapító okirat

Az alábbi linkre kattintva az UniCredit Jelzálogbank Zrt. alapító okiratát tekintheti meg.

Panaszkezelés

Tisztelt Ügyfelünk!

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban Jelzálogbank) képviseletében az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6; cégjegyzékszáma: 01-10-041348), a felek között létrejött megbízási szerződés szerinti ügynökeként kezeli a panaszokat.

Fő célkitűzésünk az Ügyfeleink magas szintű kiszolgálása, azonban a legjobb szándékunk ellenére is előfordulhat, hogy a szolgáltatásunk, termékünk, vagy folyamataink panaszra, észrevételre adhatnak okot. Ügyfeleink meglátásai, észrevételei kiemelten fontosak számunkra, fő célkitűzésünket szem előtt tartva kiemelten foglalkozunk ügyfeleink visszajelzéseivel.

Amennyiben Ön elégedetlen bármely szolgáltatásunkkal, termékünkkel, vagy folyamatunkkal, akkor Önnek lehetősége van megosztani észrevételeit, panaszát a Bankkal.

Kérjük olvassa el Nyilvános Panaszkezelési Szabályzatunkat, mely tartalmazza a részletes tudnivalókat.

Ön panaszt tehet szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban:

 • bármely bankfiókban (A Bankfiókok listája és nyitvatartási ideje a www.unicreditbank.hu honlapon a kapcsolat/fióklista menüpont alatt megtekinthető)
 • telefonon a nap 24 órájában a Telefonbank 06 1/20/30/70 325-3200 telefonszámán, postai úton a Bank központi címére (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) címezve,
 • a panasz@unicreditgroup.hu e-mail címen,
 • a bank honlapján: www.unicreditbank.hu
 • faxon a 06-1-374-7838-as számon.

Panaszát benyújthatja Bankunk formanyomtatványán, melyet innen tölthet le, vagy lehetősége van az MNB által kialakított formanyomtatvány használatára is.

Amennyiben meghatalmazott útján kíván panaszt tenni, kérjük lehetőség szerint használja az alábbi meghatalmazás mintát.
Természetes személy esetén
Nem természetes személy esetén


Üdvözlettel,
UniCredit Jezlálogbank Zrt.

Fogyatékossággal élő személyeknek

A fogyatékossággal élő személyekkel szembeni kölcsönös tisztelet, a nyitottság, valamint a különbözőségek felismerése és elfogadása szerves része az UniCredit Bank vállalati kultúrájának és társadalmi felelősségvállalási szemléletének. Ennek részeként törekszünk arra, hogy a különbözőségeket ne hátrányként kezeljük, hanem azokat elismerjük és tiszteletben tartsuk, egyúttal mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a sokféleségben rejlő lehetőségeket támogassuk.
A fentiek érdekében erősíteni kívánjuk azokat a tudatos, hosszú távú, érzékenyítő banki tevékenységeket, amelyek a fogyatékossággal élő személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését segítik.


A jelenleg elérhető aktuális szolgáltatási térképünk és azok igénybevételét szolgáló bankfiókok listája:

 • Az UniCredit Jelzálogbank 2010. január 1-től nem nyújt vevőfinanszírozáshoz új lakásvásárlási célú hitelt mangánszemélyeknek.
 • Meglévő ügyfelek továbbra is igényelhetnek lakásvásárlási kedvezményt utóbb született gyermekek után, melyről bővebb információ itt található.
 • Az UniCredit Jelzálogbank azon ügyfelei részére, akiknek átmenetileg nehézséget jelent hitelük törlesztése, személyre szabott hitelkönnyítő megoldást kínál, melyről bővebb információ itt található.
 • Szolgáltatásaink az UniCredit Bank akadálymentesített bankfiókjaiban érhetőek el. A teljes fióki listát ezen a linken találja.

Tájékoztató az unicredit jelzálogbank zrt. meglévő ügyfeleinek

Az UniCredit Jelzálogbank 2010. január 1-től nem nyújt vevőfinanszírozáshoz új lakásávásárlási célú hitelt magánszemélyeknek, azonban a meglévő ügyfelek továbbra is igényelhetnek lakásvásárlási kedvezményt utóbb született gyermekek után, melyről bővebb információ itt található. 

Az UniCredit Jelzálogbank azon ügyfelei részére, akiknek átmenetileg nehézséget jelent hitelük törlesztése, személyre szabott hitelkönnyítő megoldást kínál, melyről bővebb információ itt található.

Felelős hitelezés

 

1.Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt
Az alábbiakban szeretnénk ügyfeleink figyelmét felhívni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapjára, amely hasznos információival segít abban, hogy a hitelfelvétel előtt megfontoltan, a legjobb érdeke szerint dönthessenek. A honlap fogyasztóknak szóló aloldala tájékoztatást nyújt a hitelfelvételről, bemutatja a hiteltermékeket és tartalmaz banki hiteltermékeket összehasonlító táblázatokat.

Az MNB honlapján az érdeklődők elérhetnek továbbá egy háztartási költségvetés-számító programot. A program segítségével kiszámíthatják, hogy mennyi megtakarításuk marad havonta, ez alapján pedig mérlegelni tudják, hogy a felvenni tervezett hitelösszeg törlesztőrészlete belefér-e a háztartásuk költségvetésébe.

2. Hitelezés során használt fogalmak az UniCredit Jelzálogbankban
Az UniCredit Jelzálogbank által a hitelezés folyamata során használt fogalmak gyűjteménye itt érhető el.

3. Hitelkönnyítő csomag
Az UniCredit Jelzálogbank személyre szabott Hitelkönnyítő csomagot kínál azon ügyfeleinek, akiknek átmenetileg gondot jelent(het) hitelük törlesztése. A „forintos” megoldások közül a legfontosabbak, hogy a bank az ügyfele kérésére banki költség felszámítása nélkül meghosszabbítja hitelének futamidejét1, illetve türelmi időt ad a tőke fizetésére két éves felső határral, ami által lehetővé teszi a havi törlesztőrészlet ideiglenes csökkentését.
A bank a hitelszerződést és természetesen az egyéni pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve alakítja ki ügyfele részére a személyére szabott hitelkönnyítő csomagot.
Ebben szakmai hozzáértése és az ügyfelek pénzügyi szokásai terén szerzett tapasztalata alapján felajánlja a leginkább megfelelőnek tartott megoldást.
Ha az ügyfélnek mégsem elfogadható ez a személyre szabott Hitelkönnyítő csomag, akkor közös egyeztetés, felelős információcsere után az UniCredit Jelzálogbank rugalmasan egy újabb egyéni megoldást kínál fel neki. A bank és az ügyfél kölcsönös felelősséggel működik együtt a hitel visszafizetése érdekében.

Ha részletes információkat szeretne megtudni az Ön személyre szóló hitelkönnyítő lehetőségéről kérjük, forduljon munkatársainkhoz az UniCredit Bank Hungary Zrt. bankfiókjaikban vagy hívja a +36 1/20/30/70 325 3200-as számon telefonos ügyfélszolgálatunkat, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

1Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy a futamidő meghosszabbítása esetén a törlesztőrészlet nem csökken azzal arányosan, tekintettel arra, hogy a hosszabb futamidő miatt a fizetendő hiteldíj is növekszik.

Tájékoztató az állami támogatásokról

Az alábbi linkre kattintva megtekintheti a Nemzetgazdasági Minisztérium állami támogatásokkal kapcsolatos hatályos tájékoztatóját.
Minisztérium tájékoztatója (2015. január 1-jétől)

2009. július 1-től Bankunk nem fogad be támogatott  hitel és közvetlen állami támogatás iránti kérelmet, kivéve utólagosan igényelt lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény esetén.

Utólagosan igényelt lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény esetén kérjük az alábbi dokumentumok becsatolását:                                                               

 • adatlap és nyilatkozat lakáscélú állami támogatások igénybevételéhez (magánokiratba foglalva, két tanú aláírásával), Lakáscélú közvetlen állami támogatás igénylő nyomtatvány
 • az elmúlt 5 évben értékesített ingatlan(ok) adásvételi szerződése,
 • meglévő ingatlan tulajdonjogát igazoló dokumentum,
 • a házassági anyakönyvi kivonat

Szerződéskötési feltétel az aktuális hirdetmény szerinti állami támogatás igénylési díj befizetése.

Az ügyfél által igénybe vett állami támogatásokkal kapcsolatos rendelkezéseket a 12/2001-es kormányrendelet és az ügyféllel kötött szerződés tartalmazza.
A megelőlegező kölcsön, megelőlegezés ideje alatt előforduló eseményeivel kapcsolatosan benyújtandó igazolások listáját itt érheti el.

Hirdetmények

Az alábbi linkekre kattintva megtekintheti, illetve letöltheti az UniCredit Jelzálogbank Zrt. lakásvásárlási, illetve ahhoz kapcsolódó hiteleinek kondícióit, valamint a Jelzálogbank általános üzleti feltételeit.

UniCredit Jelzálogbank Zrt. birtokfejlesztési kamattámogatásos hitel kondícióiról 2019.02.01.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. nem forgalmazott hiteleinek és azok szerződésmódosításaira vonatkozó kondícióiról 2019.02.01.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. hirdetménye a referencia kamatokról és kamatváltoztatási mutatókról 2019.02.01.
Hirdetmény 2018.11.06.
Általános Üzleti Feltételek 2018.11.06.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. hirdetménye a referencia kamatokról és kamatváltoztatási mutatókról 2018.11.01.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. nem forgalmazott hiteleinek és azok szerződésmódosításaira vonatkozó kondícióiról 2018.11.01.
Hirdetmény 2018.09.04.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. hirdetménye a referencia kamatokról és kamatváltoztatási mutatókról 2018.08.01.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. nem forgalmazott hiteleinek és azok szerződésmódosításaira vonatkozó kondícióiról 2018.08.01.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. hirdetménye a referencia kamatokról és kamatváltoztatási mutatókról 2018.06.01.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. hirdetménye a referencia kamatokról és kamatváltoztatási mutatókról 2018.05.01.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. hirdetménye a referencia kamatokról és kamatváltoztatási mutatókról 2018.03.01.
Hitelügyletekre vonatkozó különleges üzleti feltételek 2015.01.01.
Már meglévő ügyfeleink számára használható dokumentumok
Törlesztési nehézségek esetén
2019
2018
Tájékoztatás a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendeletnek való megfelelés érdekében 2018.12.20.
Az UCJBF 2019/C jelzáloglevél részleges visszavásárlásával kapcsolatos hirdetmény 2018.12.14.
Jelzáloglevél kibocsátás - UCJBF 2028/A−001- Nyilvános ajánlattétel és végleges feltételek 2018.12.03.
Aukció eredménye- UCJBF 2023/A−003 2018.12.03.
Aukció eredménye - UCJBF 2028/A−001 2018.12.03.
UCJBF 2021/A visszavásárlás 2018.11.30.
UCJBF 2023/A visszavásárlás 2018.11.30.
Közzététel 2018.11.30.
Fedezeti portfólió (2018.09.28.) 2018.11.13.
Jelzáloglevél kibocsátás- UCJBF 2024/A−001 -  Nyilvános ajánlattétel és Végleges feltételek 2018.10.17.
Aukció eredménye - UCJBF 2024/A−001 2018.10.17.
Közzététel 2018.10.12.
Alaptájékoztató kiegészítés 2018.10.08.
Fedezeti jelentés 2018 III. negyedév 2018.10.08.
UCJBF 2021/A visszavásárlás 2018.10.05.
UCJBE 2021/1 visszavásárlás 2018.10.05.
UCJBE 2021/1 visszavásárlás – Záróközlemény 2018.10.05.
Féléves Jelentés 2018. 2018.09.26.
UCJBV 2020/A kamatközlés 2018.09.17.
UCJBE 2021/1 kamatközlés 2018.09.14.
Aukció eredménye- UCJBF 2023/A−002 2018.09.07.
Közzététel 2018.09.07.
Jelzáloglevél kibocsátás- UCJBF 2027/A−006 - Nyilvános Ajánlattétel és Végleges Feltételek 2018.09.03.
2018−19. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program 2018.08.22.
Tájékoztatás befektetői kapcsolattartó változásáról 2018.08.06.
Fedezeti portfólió (2018.06.30.) 2018.07.23.
Fedezeti jelentés 2018 II. negyedév 2018.07.10.
Rendkívüli közzététel 2018.06.22.
Jelzáloglevél kibocsátás- UCJBF 2027/A−005 - Nyilvános Ajánlattétel és Végleges Feltételek 2018.06.20.
Aukció eredménye-UCJBF 2027/A−005 2018.06.26.
UCJBE 2021/1 kamatközlés 2018.06.14.
2017.évi Kockázatkezelési Jelentés 2018.06.07.
Fedezeti Portfólió CRR 129 2018.04.27.
Részvényesi határozat 2018.04.27.
Éves Jelentés 2017 2018.04.27.
FT Jelentés 2017 2018.04.27.
Fedezeti portfólió (2018.03.31.) 2018.04.25.
Fedezeti jelentés 2018 I. negyedév 2018.04.12.
UCJBF 2018/A lejárat 2018.03.14.
UCJBV 2020/A és UCJBE 2021/1 kamatközlések 2018.03.13.
UCJBV 2018/A kamatközlés 2018.02.28.
Fedezeti portfólió (2017.12.31.) 2018.01.31.
2017
2016
2015
2014

Forint Jelzáloglevél kibocsátási Program

A Jelzálogbank a forrásait jelzáloglevél kibocsátás által biztosítja. A jelzáloglevelek forgalomba hozatala ún. 'program' (pl. 200 mrd Ft-os Jelzáloglevél Program) keretében valósul meg. A kibocsátásoknak több formája lehetséges.

Zárt kibocsátás során a jelzáloglevelek konkrét befektetői körben kerülnek értékesítésre. A Jelzálogbank nyilvános kibocsátásaira jellemzően kibocsátási program keretében kerül sor, melynek során a jelzáloglevél kibocsátásának alapfeltételei a kibocsátási Alaptájékoztatóban kerülnek rögzítésre. Elsősorban a hosszabb lejáratú, nyilvánosan kibocsátott jelzáloglevelek kerülnek a Budapesti Értéktőzsdére.

Alaptájékoztatók

Az alábbi címre kattintva a 2018. augusztus 22. napjától érvényes 180 milliárd forint keretösszegű 2018-19. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Alaptájékoztatóját olvashatja.

Az alábbi címre kattintva a 2017. július 03. napjától érvényes 200 milliárd forint keretösszegű 2017-18. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Alaptájékoztatóját olvashatja.

Az alábbi címre kattintva a 2015. május 18-tól érvényes 200 milliárd forint keretösszegű 2015-16. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Alaptájékoztatóját olvashatja.

Az alábbi címre kattintva a 2014. március 27-től érvényes 50 milliárd forint keretösszegű 2014-15. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Alaptájékoztatóját olvashatja.

Az alábbi címre kattintva a 2013. február 25-től érvényes 50 milliárd forint keretösszegű 2013-14. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Alaptájékoztatóját olvashatja.

Az alábbi címre kattintva a 2012. február 24-től érvényes 50 milliárd forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Alaptájékoztatóját olvashatja.

Az alábbi címre kattintva a 2011. február 23-tól érvényes 100 milliárd forint keretösszegű 2011-2012. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Alaptájékoztatóját olvashatja.

 

Az alábbi címre kattintva a 2010. február 1-jétől érvényes 50 milliárd forint keretösszegű 2010. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Alaptájékoztatóját olvashatja.

 

Az alábbi címre kattintva a 2008. december 29-től érvényes 50 milliárd Ft keretösszegű Jelzáloglevél Program Alaptájékoztatóját olvashatja.

Az alábbi címekre kattintva a 2007. december 5-től érvényes 50 milliárd Ft keretösszegű Jelzáloglevél Program Alaptájékoztatóját olvashatja.

Az alábbi címekre kattintva a 2006. november 15-től érvényes 50 milliárd Ft keretösszegű Jelzáloglevél Program Alaptájékoztatóját olvashatja.

Az alábbi címekre kattintva a 2005. október 10-től érvényes 75 milliárd Ft keretösszegű Jelzáloglevél Program Alaptájékoztatóját olvashatja.

Euró Jelzáloglevél Kibocsátási Program

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 2.000.000.000 euró keretösszegű Nemzetközi Jelzáloglevél Programjához kapcsolódó Alaptájékoztató első Kiegészítése az alábbi linken olvasható angolul.

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 2.000.000.000 euró keretösszegű Nemzetközi Jelzáloglevél Programja 2008. november 21-én került aláírásra. A Programhoz kapcsolódó dokumentumokat az alábbi címeken olvashatja angol nyelven.

Hitelminősítés

Jelzáloglevél minősítés - 2018. január 12.

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. által kibocsátott jelzáloglevelek a Moody’s Investors Service hitelminősítőtől „Baa1” hosszú távú hitelminősítést kaptak 2018. január 12-én.
A Moody's Investors Service hivatalos sajtóközleménye az alábbi linkre kattintva olvasható angolul.


A Moody's visszavonta az UniCredit Jelzálogbank Zrt. által kibocsátott jelzáloglevelek minősítését - 2010. február 19.

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. az általa kibocsátott jelzáloglevelek minősítésének visszavonását kezdeményezte, mivel a Kibocsátónak jelenleg nem fűződik üzleti érdeke minősített jelzáloglevelek kibocsátásához a megváltozott piaci környezetben.

A Moody's Investors Service hivatalos sajtóközleménye az alábbi linkre kattintva olvasható angolul.

Negyedéves riport a jelzáloglevelekről (III. negyedév 2009) - 2009. február 15

A Moody's Investors Service elkészítette negyedéves riportját az UniCredit Jelzálogbank Zrt. által kibocsátott jelzáloglevelekről. Az elemzés az alábbi linkre kattintva olvasható angolul.

Negyedéves riport a jelzáloglevelekről (II. negyedév 2009) - 2009. szeptember 24

A Moody's Investors Service elkészítette negyedéves riportját az UniCredit Jelzálogbank Zrt. által kibocsátott jelzáloglevelekről. Az elemzés az alábbi linkre kattintva olvasható angolul.

Jelzáloglevél-minősítés változása - 2009. június 03.

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. által kibocsátott jelzáloglevelek besorolását a Moody's Investors Service A1-ről A3-ra rontotta 2009. június 03-án. A kockázati besorolás módosítása a 2009. április 08-án kilátásba helyezett leminősítés következménye. A hivatalos közlemény az alábbi linkre kattintva olvasható angolul.

Jelzáloglevél-minősítés változása - 2009. április 08.

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. által kibocsátott jelzáloglevelek besorolását a Moody's Investors Service Aa3-ról A1-re módosította 2009. április 08-án. A hivatalos közlemény az alábbi linkre kattintva olvasható angolul.

Jelzáloglevél-minősítés - 2009. január 27.

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. által kibocsátott jelzáloglevelek a Moody's Investors Service-től Aa3-as hitelminősítést kaptak, amely 2009. január 27-től érvényes. A Moody's hivatalos közleményét és elemzését az alábbi linkekre kattintva olvashatja angolul.

 

Éves jelentések
Féléves jelentések
VAGYONELLENŐRI JELENTÉSEK

AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. TÁJÉKOZTATÁSA FEDEZETI PORTFÓLIÓJÁVAL KAPCSOLATOSAN

Az Európai Parlament és a Tanács hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU Rendeletének 129. cikkének („Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek”) megfelelően.

Havi tájékoztatás a fedezeti portfólió túlfedezettségére vonatkozóan:

 

Fedezetek összesen
(névérték + kamat)

Jelzáloglevelek összesen
(névérték + kamat)

Fedezettségi ráta

(nominális)

2017.03.31.

155.885.689.918 HUF

127.442.117.344 HUF

122,32%

2017.04.28.

159.207.701.129 HUF

135.580.996.315 HUF

117,43%

2017.05.31.

162.957.519.946 HUF

135.555.723.528 HUF

120,21%

2017.06.30.

168.801.569.347 HUF

135.453.301.893 HUF

124,62%

2017.07.31.

165.962.241.649 HUF

135.432.613.450 HUF

122,54%

2017.08.31.

159.375.733.436 HUF

129.276.127.739 HUF

123.28%

2017.09.29.

164.108.427.123 HUF

128.844.311.781 HUF

127,37%

2017.10.31.

162.669.248.452 HUF

126.832.927.091 HUF

128,25%

2017.11.30.

160.273.350.107 HUF

126.835.515.361 HUF

126,36%

2017.12.29.

167.141.516.550 HUF

119.463.390.613 HUF

139,91%

2018.01.31.

165.122.670.674 HUF

126.214.912.459 HUF

130,83%

2018.02.28.

163.306.899.078 HUF

126.228.158.025 HUF

129,37%

2018.03.29.

184.794.685.638 HUF

149.298.765.878 HUF

123,78%

2018.04.27.

182.390.452.318HUF

149.297.002.226HUF

122,17%

2018.05.31.

182.598.517.690HUF

149.319.363.231HUF

122,29%

2018.06.29.

188.771.783.448 HUF

157.041.226.231 HUF

 120,21%

2018.07.31.

186.125.103.880 HUF

157.011.467.994 HUF

118,54%

2018.08.31.

195.680.963.963 HUF

157.030.182.338 HUF

124,61%

2018.09.28.

202.690.038.117 HUF

161.973.873.972 HUF

125,14%

2018.10.31.

205.047.747.615 HUF

170.232.690.360 HUF

120,45%

2018.11.30.

212.390.295.161 HUF

169.845.210.360 HUF

125,05%

2018.12.28.

175.981.957.854 HUF

175.981.957.854 HUF

126,68%

Mi a jelzáloglevél? 

 

A jelzáloglevél kizárólag jelzálog-hitelintézet által kibocsátott névre szóló, átruházható, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Leginkább a hosszabb lejáratú államkötvényekhez hasonlítható, hiszen megközelítőleg olyan biztonságos, mint az állampapírok.
Mégis alapvetően különbözik mind az állampapíroktól, mind a közönséges vállalati vagy banki kötvényektől. A jelzáloglevél mögött ugyanis különleges fedezet áll, melynek folyamatos meglétét az UniCredit Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban: Jelzálogbank) neves vagyonellenőre ellenőrzi és igazolja. A vagyonellenőr pecsétje nélkül nem lehet jelzáloglevelet kibocsátani.

A jelzáloglevelek mögött álló fedezet ún. rendes- és pótfedezetből áll.
A rendes fedezet a  Jelzálogbank és partnerbankjai által folyósított hitelekből befolyó, Magyarország területén levő ingatlanon alapított jelzálogjoggal kellő rátartással biztosított tőke- és kamattörlesztések összege.

A jelzáloglevél erősségét jelzi, hogy a pótfedezet - mely a rendes fedezet kiegészítésére szolgál - csak államilag garantált eszközökből állhat. Ezek a következők:

 • a Magyar Nemzeti Banknál elkülönített, zárolt bankszámlán tartott pénz;
 • állampapír;
 • állami készfizető kezességvállalással kibocsátott értékpapír;
 • állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtott hitel

A rendes- és pótfedezetek, a bank egyéb vagyonelemei kizárólagosan a jelzáloglevél tulajdonosok követelésének kielégítésére szolgálnak. Azaz a jelzáloglevél tulajdonosok abszolút elsőbbséget élveznek a bank hitelezői között.

A Jelzálogbank rövid és hosszú lejáratú jelzálogleveleket bocsát ki. A rövid papírok lejárata általában 1 év, melyek többsége nincsen bevezetve a tőzsdére.  Ezen jelzálogleveleket a lakossági befektetők a jelzáloglevelek forgalmazója, az UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókjaiban vásárolhatják meg, ahol a készlet függvényében folyamatos kínálattal állnak az érdeklődők rendelkezésére.
A hosszú, tőzsdére is bevezetett papírok futamideje jellemzően 5-10 év.

A jelzáloglevél kamatozása fix, vagy változó, vagyis a lassuló infláció és csökkenő betéti kamatszintek időszakában is hosszú ideig biztos magas hozamot fizet. A kamatot a Jelzálogbank évente egyszer fizeti.

A tőketörlesztés a futamidő végén egyösszegben történik.

A jelzáloglevél névértéke 10.000,- Ft., így már kisebb összeggel is jegyezhető.

A jelzáloglevél dematerializált értékpapír. Ez azt jelenti, hogy nem kerül kinyomtatásra, hanem értékpapírszámlán tartják nyilván.

 

Miért éri meg jelzáloglevelet vásárolni?

 • Hosszúlejáratú befektetés
 • Likvid értékpapír
 • A hosszú lejáratú jelzáloglevél bármikor eladható és vehető, hiszen a forgalmazó bankfiókjaiban és a Budapesti Értéktőzsdén biztosított a folyamatos árjegyzés
 • Igen alacsony kockázatú értékpapír
 • Magasabb hozamot biztosít, mint az államkötvény
 • Fix kamatozásnál előre kiszámítható jövedelmet ad
 • Változó kamatozásnál a piaci kamatokhoz igazítható
jelzáloglevél kibocsátás

2019.03.14.
UCJBF 2028/A-002

 

2018.12.03.
UCJBF 2023/A-003


2018.12.03.
UCJBF 2028/A-001

 

2018.10.17
UCJBF 2024/A-001

 

2018.09.06.
UCJBF 2027/A-006


2018.09.06.
UCJBF 2023/A-002

 

2018.06.20.
UCJBF 2027/A-005


2018.03.20.
UCJBF 2027/A-004


2018.03.20.
UCJBF 2023/A-001

 

2018.01.19.
UCJBF 2027/A-003

 

2017.12.14.
UCJBF 2027/A-002

 

2017.09.11.
UCJBF 2027/A-001

 

2017.05.31.
UCJBF 2022/A-014

 

2017.04.04.
UCJBF 2019/C-004

 

2017.04.03.
UCJBF 2022/A-013

 

2017.01.09.
UCJBF 2022/A-012

 

2016.11.29.
UCJBF 2021/A-001

 

2016.10.10.
UCJBF 2022/A-011

 

2016.07.12.
UCJBF 2022/A-010

 

2016.04.13.
UCJBF 2022/A-009

 

2016.03.29.
UCJBV 2020/A-008

 

2016.03.29.
UCJBV 2018/A-002

 

2015.08.27.
UCJBV 2020/A-007

 

2015.01.14.

UCJBF 2022A-004

Nyilvános ajánlattétel

Végleges feltételek

Aukció eredménye

 

2014.04.04.

Nyilvános ajánlattétel

Végleges feltételek

Aukció eredménye

 

2014.01.14.

Nyilvános ajánlattétel

Végleges feltételek

Aukció eredménye

 

2013.10.14.

Nyilvános ajánlattétel

Végleges feltételek

Aukció eredménye

 

2013.09.11.

Nyilvános ajánlattétel

Végleges feltételek

Aukció eredménye

 

2013.06.18.

Nyilvános ajánlattétel

Végleges feltételek

Aukció eredménye

 

2013.03.12.

Nyilvános ajánlattétel

Végleges feltételek

Aukció eredménye

 

2012.12.12.

Végleges feltételek

Aukció eredménye

 

2012.09.17

Nyilvános ajánlattétel

Végleges feltételek

Aukció eredménye

 

2012.08.01.

Nyilvános Ajánlattétel

Végleges feltételek

Aukció eredménye

 

2012.05.11.

Nyilvános ajánlattétel

Végleges feltételek

Aukció eredménye

 

2012.02.01.

Nyilvános ajánlattétel

Végleges feltételek

Aukció eredménye

 

2011.12.14.

UCJBF 2015/A-002

Nyilvános ajánlattétel

Végleges feltételek

Aukció eredménye

 

2011.09.28.

UCJBF 2013/A-004

Nyilvános ajánlattétel

Végleges feltételek

Aukció eredménye

 

UCJBF 2015/A-001

Nyilvános ajánlattétel

Végleges feltételek

Aukció eredménye

 

2011.03.01.

UCJBF 2014/A-006

Nyilvános ajánlattétel

Végleges feltételek

Aukció eredménye

 

2011.01.12.
UCJBF 2014/A-005

 

2008.06.10.
UCJBF 2008/B-008

Jelzáloglevél állomány

Nyilvános kibocsátású forint jelzáloglevelek

UCJBF 2019/C

ISIN kód:HU0000652805
Kibocsátás módja: nyilvános, tőzsdére bevezetett
Jelzáloglevél össznévértéke: HUF 9.814.000.000
Kibocsátás: 2013.09.13.
Lejárat: 2019.09.13.
Kamatozás típusa: fix
Aktuális kamat: 7,25%

UCJBV 2020/A

ISIN kód:HU0000652433
Kibocsátás módja: nyilvános, tőzsdére bevezetett
Jelzáloglevél össznévértéke: HUF 2.700.000.000
Kibocsátás: 2010.03.19.
Lejárat: 2020.03.19.
Kamatozás típusa: változó
Kamatmegállapítás alapja: A kamatmegállapítás napján érvényes 6 havi BUBOR
Kamatfelár: 200 bázispont
Kamatmegállapítás gyakorisága: félévente
Aktuális kamat:2,27%(éves kamat)
Aktuális kamat érvényes: 2018.03.19-től

 


Korábbi kamatfixingek


2011.03.19. - 8,10 %
2011.09.19. - 8,10 %
2012.03.19. - 9,49 %
2012.09.19. - 8,97 %
2013.03.19. - 7,06 %
2013.09.19  - 5,75 %
2014.03.19. - 4,85 %
2014.09.19. - 4,15%
2015.03.19. - 4,03%
2015.09.19. -  3,36%
2016.03.19. -  3,29%
2016.09.19. - 2,84%
2017.03.19. - 2,31%
2017.09.19. - 2,17%
2018.03.19. - 2.05%
2018.09.19. - 2,35%


UCJBF 2021/A
ISIN kód: HU0000652938
Kibocsátás módja: nyilvános, tőzsdére bevezetett
Jelzáloglevél összértéke HUF 46.140.000.000
Kibocsátás: 2016.12.01.
Lejárat: 2021.10.27.
Kamatozás típusa: fix
Aktuális kamat: A papír kuponja 2,50%. Az első kamatperiódus egy évnél rövidebb, az erre az időszakra fizetendő kamat 2,26%.

 

UCJBF 2022/A

ISIN kód:HU0000652821
Kibocsátás módja: nyilvános, tőzsdére bevezetett
Jelzáloglevél össznévértéke: HUF 6.570.000.000
Kibocsátás: 2014.04.08.
Lejárat: 2022.10.08.
Kamatozás típusa: fix
Aktuális kamat: 6,50%

 

UCJBF 2023/A

ISIN kód: HU0000653126
Kibocsátás módja: nyilvános, tőzsdére bevezetett
Jelzáloglevél összértéke HUF 41.600.000.000
Kibocsátás: 2018.03.29.
Lejárat: 2023.11.24.
Kamatozás típusa: fix
Aktuális kamat: A papír kuponja 1,75%. Az első kamatperiódus egy évnél rövidebb, az erre az időszakra fizetendő kamat 1,15%.


UCJBF 2027/A

ISIN kód:HU0000653050
Kibocsátás módja: nyilvános, tőzsdére bevezetett
Jelzáloglevél összértéke HUF 22.760.000.000
Kibocsátás: 2017.09.15.

Lejárat: 2027.10.27.
Kamatozás típusa: fix
Aktuális kamat: A papír kuponja 3,50%. Az első kamatperiódus egy évnél rövidebb, az erre az időszakra fizetendő kamat 0,40%.


UCJBF 2024/A

ISIN kód: HU0000653209
Kibocsátás módja: nyilvános, tőzsdére bevezetett
Jelzáloglevél összértéke HUF 20.000.000.000
Kibocsátás: 2018.10.19.
Lejárat: 2024.10.24.
Kamatozás típusa: fix
Aktuális kamat: A papír kuponja 2,50%.Az elsőkamatperiódus egy évnél hosszabb, az erre az időszakra fizetendő kamat 2,53%.


UCJBF 2028/A

ISIN kód: HU0000653225
Kibocsátás módja: nyilvános, tőzsdére bevezetett
Jelzáloglevél összértéke HUF 4.975.000.000
Kibocsátás: 2018.12.05.
Lejárat: 2028.10.22.
Kamatozás típusa: fix
Aktuális kamat: A papír kuponja 3,25%.Az elsőkamatperiódus egy évnél rövidebb, az erre az időszakra fizetendő kamat 2,86%.

A Jelzálogbank hagyományosan legsikeresebb üzletága a partnerbankok lakáshiteleit refinanszírozó terület. Az elmúlt években az üzletág aktívan járult hozzá a Jelzálogbank által elért üzleti eredményekhez.
 
A 2005 év óta a devizahitelek drasztikus térhódítása jellemezi a jelzáloghitel piacot. A devizahitelek erősödő keresletének következtében a Jelzálogbank refinanszírozott forint hitelállománya nem mutat növekedést. Ez a tendencia nem egyedülálló, a versenytársak ugyancsak szembesülnek a problémával.

A refinanszírozási aktivitás növelése érdekében a Jelzálogbank folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, melyek segítségével egyrészt növelheti refinanszírozási kihelyezéseinek volumenét, másrészt új termékeket vonhat be a refinanszírozott körbe harmadrészt a partnerek magasabb szintű kiszolgálását valósíthatja meg.

Az üzletág célja a refinanszírozási kereslethez történő hatékony alkalmazkodás, valamint a folyamatosan változó piac környezetben a lehetséges maximális eredmény elérése.

Önálló zálogjog vásárlás

Az önálló zálogjog vásárláson alapuló együttműködések keretében a Jelzálogbank üzleti partnerei számára lakáscélú illetve, üzleti ingatlanok finanszírozásához köthető forint és deviza refinanszírozást kínál. A refinanszírozási együttműködés az alábbi fő lépések útján valósul meg:

 • a kereskedelmi bank jelzáloghitelt nyújt,
 • a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanra a Ptk. 269. §-a szerinti önálló jelzálogjogot alapít,
 • a Jelzálogbank - a kereskedelmi bank visszavásárlási kötelezettsége mellett - megvásárolja a kereskedelmi bank által felajánlott önálló zálogjogokat, melyek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek.

Az állami kamattámogatást élvező hitelkonstrukciók Magyarországon jelenleg alapvetően két módon érhetők el. Az ún. forrásoldali kamattámogatás akkor vehető igénybe, ha a folyósított kölcsön Jelzálogbank által, jelzáloglevél kibocsátás útján allokált forrásból származik. A kamattámogatott refinanszírozást alapvetően befolyásolják a kamattámogatási rendszer módosításaira vonatkozó kormány döntések, a Jelzálogbanknak így ezeken a kereteken belül van lehetősége az üzleti lehetőségek kihasználására.

Kapcsolat

Dr. Juhász Viktor
Igazgató


Stratégiai Forrásgyűjtés
UniCredit Jelzálogbank Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Telefonszám: +36 1 301 1346 
Email: viktor.juhasz@unicreditgroup.hu

 

Szakács Barbara
Stratégiai finanszírozás szakember


Stratégiai Forrásgyűjtés
UniCredit Jelzálogbank Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Telefonszám: +36 1 301 5238
Email: barbara.szakacs@unicreditgroup.hu

ÉBER Rendszer
 

Az alábbi linkre kattintva az UniCredit Jelzálogbank Zrt. Értékbecslő rendszere érhető el.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo