Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. története

 

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt.-t 1998. június 8-án 3.000.000.000 forint alaptőkével (amely 3.000 darab, egyenként 1.000.000 forint névértékű részvényből áll) a Bayerische Vereinsbank AG alapította. Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. HVB Bank Hungary Rt. néven, magyarországi székhellyel 1998. augusztus 3-án Cg 01-10043900 számmal került bejegyzésre a Fővárosi Cégbíróság által. A Társaság jelenlegi székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., telefonszáma: + 36 1 301 5500. Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. tevékenységét - a magyar jogszabályok szerint - szakosított hitelintézetként végzi. Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. működési engedélyét 1999. június 11-én 1608/1999 számmal a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete adta ki. Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. alaptőkéje jelenleg 3.000.000.000 forint.

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. egyszemélyes tulajdonosa az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. választja meg és menti fel az UniCredit Jelzálogbank Zrt. felügyeleti testületeinek tagjait, valamint jelentős befolyást gyakorol a vezetőség felett.

Igazgatóság

Farkas Bálint (elnök vezérigazgató)
Kecskésné Pavlics Babett (belső tag)
Agnieszka Franeczek (külső tag)

Felügyelő Bizottság

Marco Iannaccone – Elnök
Anschau János
Ljiljana Beric
Vörös Réka
Alen Dobric
Tóth Balázs

A Ptk. 3:291. § (1) bekezdésében foglaltakat (auditbizottsági feladatok) a fenti személyekből álló felügyelő bizottság látja el.

Vagyonellenőr

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Telefon: +36 (1) 461 9100
Fax: +36 (1) 461 9101
Email: info@hu.pwc.com

Könyvvizsgáló

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest
Dózsa György út 84/C

Tel: +36 (1) 428 6800
Fax: +36 (1) 428 6801
E-mail: deloitteinhungary@deloittece.com

Alapító okirat

Az alábbi linkre kattintva az UniCredit Jelzálogbank Zrt. alapító okiratát tekintheti meg.

Panaszkezelés

Tisztelt Ügyfelünk!

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban Jelzálogbank) képviseletében az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6; cégjegyzékszáma: 01-10-041348), a felek között létrejött megbízási szerződés szerinti ügynökeként kezeli a panaszokat.

Fő célkitűzésünk az Ügyfeleink magas szintű kiszolgálása, azonban a legjobb szándékunk ellenére is előfordulhat, hogy a szolgáltatásunk, termékünk, vagy folyamataink panaszra, észrevételre adhatnak okot. Ügyfeleink meglátásai, észrevételei kiemelten fontosak számunkra, fő célkitűzésünket szem előtt tartva kiemelten foglalkozunk ügyfeleink visszajelzéseivel.

Amennyiben Ön elégedetlen bármely szolgáltatásunkkal, termékünkkel, vagy folyamatunkkal, akkor Önnek lehetősége van megosztani észrevételeit, panaszát a Bankkal.

Kérjük olvassa el Nyilvános Panaszkezelési Szabályzatunkat, mely tartalmazza a részletes tudnivalókat.

Ön panaszt tehet szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban:

 • bármely bankfiókban (A Bankfiókok listája és nyitvatartási ideje a www.unicreditbank.hu honlapon a kapcsolat/fióklista menüpont alatt megtekinthető)
 • telefonon a nap 24 órájában a Telefonbank 06 1/20/30/70 325-3200 telefonszámán, postai úton a Bank központi címére (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) címezve,
 • a panasz@unicreditgroup.hu e-mail címen,
 • a bank honlapján: www.unicreditbank.hu
 • faxon a 06-1-374-7838-as számon.

Panaszát benyújthatja Bankunk formanyomtatványán, melyet innen tölthet le, vagy lehetősége van az MNB által kialakított formanyomtatvány használatára is.

Amennyiben meghatalmazott útján kíván panaszt tenni, kérjük lehetőség szerint használja az alábbi meghatalmazás mintát.
Természetes személy esetén
Nem természetes személy esetén


Üdvözlettel,
UniCredit Jezlálogbank Zrt.

Fogyatékossággal élő személyeknek

A fogyatékossággal élő személyekkel szembeni kölcsönös tisztelet, a nyitottság, valamint a különbözőségek felismerése és elfogadása szerves része az UniCredit Bank vállalati kultúrájának és társadalmi felelősségvállalási szemléletének. Ennek részeként törekszünk arra, hogy a különbözőségeket ne hátrányként kezeljük, hanem azokat elismerjük és tiszteletben tartsuk, egyúttal mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a sokféleségben rejlő lehetőségeket támogassuk.
A fentiek érdekében erősíteni kívánjuk azokat a tudatos, hosszú távú, érzékenyítő banki tevékenységeket, amelyek a fogyatékossággal élő személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését segítik.


A jelenleg elérhető aktuális szolgáltatási térképünk és azok igénybevételét szolgáló bankfiókok listája:

 • Az UniCredit Jelzálogbank 2010. január 1-től nem nyújt vevőfinanszírozáshoz új lakásvásárlási célú hitelt mangánszemélyeknek.
 • Meglévő ügyfelek továbbra is igényelhetnek lakásvásárlási kedvezményt utóbb született gyermekek után, melyről bővebb információ itt található.
 • Az UniCredit Jelzálogbank azon ügyfelei részére, akiknek átmenetileg nehézséget jelent hitelük törlesztése, személyre szabott hitelkönnyítő megoldást kínál, melyről bővebb információ itt található.
 • Szolgáltatásaink az UniCredit Bank akadálymentesített bankfiókjaiban érhetőek el. A teljes fióki listát ezen a linken találja.

Tájékoztató az unicredit jelzálogbank zrt. meglévő ügyfeleinek

Az UniCredit Jelzálogbank 2010. január 1-től nem nyújt vevőfinanszírozáshoz új lakásávásárlási célú hitelt magánszemélyeknek, azonban a meglévő ügyfelek továbbra is igényelhetnek lakásvásárlási kedvezményt utóbb született gyermekek után, melyről bővebb információ itt található. 

Az UniCredit Jelzálogbank azon ügyfelei részére, akiknek átmenetileg nehézséget jelent hitelük törlesztése, személyre szabott hitelkönnyítő megoldást kínál, melyről bővebb információ itt található.

Felelős hitelezés

 

1.Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt
Az alábbiakban szeretnénk ügyfeleink figyelmét felhívni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapjára, amely hasznos információival segít abban, hogy a hitelfelvétel előtt megfontoltan, a legjobb érdeke szerint dönthessenek. A honlap fogyasztóknak szóló aloldala tájékoztatást nyújt a hitelfelvételről, bemutatja a hiteltermékeket és tartalmaz banki hiteltermékeket összehasonlító táblázatokat.

Az MNB honlapján az érdeklődők elérhetnek továbbá egy háztartási költségvetés-számító programot. A program segítségével kiszámíthatják, hogy mennyi megtakarításuk marad havonta, ez alapján pedig mérlegelni tudják, hogy a felvenni tervezett hitelösszeg törlesztőrészlete belefér-e a háztartásuk költségvetésébe.

2. Hitelezés során használt fogalmak az UniCredit Jelzálogbankban
Az UniCredit Jelzálogbank által a hitelezés folyamata során használt fogalmak gyűjteménye itt érhető el.

3. Hitelkönnyítő csomag
Az UniCredit Jelzálogbank személyre szabott Hitelkönnyítő csomagot kínál azon ügyfeleinek, akiknek átmenetileg gondot jelent(het) hitelük törlesztése. A „forintos” megoldások közül a legfontosabbak, hogy a bank az ügyfele kérésére banki költség felszámítása nélkül meghosszabbítja hitelének futamidejét1, illetve türelmi időt ad a tőke fizetésére két éves felső határral, ami által lehetővé teszi a havi törlesztőrészlet ideiglenes csökkentését.
A bank a hitelszerződést és természetesen az egyéni pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve alakítja ki ügyfele részére a személyére szabott hitelkönnyítő csomagot.
Ebben szakmai hozzáértése és az ügyfelek pénzügyi szokásai terén szerzett tapasztalata alapján felajánlja a leginkább megfelelőnek tartott megoldást.
Ha az ügyfélnek mégsem elfogadható ez a személyre szabott Hitelkönnyítő csomag, akkor közös egyeztetés, felelős információcsere után az UniCredit Jelzálogbank rugalmasan egy újabb egyéni megoldást kínál fel neki. A bank és az ügyfél kölcsönös felelősséggel működik együtt a hitel visszafizetése érdekében.

Ha részletes információkat szeretne megtudni az Ön személyre szóló hitelkönnyítő lehetőségéről kérjük, forduljon munkatársainkhoz az UniCredit Bank Hungary Zrt. bankfiókjaikban vagy hívja a +36 1/20/30/70 325 3200-as számon telefonos ügyfélszolgálatunkat, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

1Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy a futamidő meghosszabbítása esetén a törlesztőrészlet nem csökken azzal arányosan, tekintettel arra, hogy a hosszabb futamidő miatt a fizetendő hiteldíj is növekszik.

Tájékoztató az állami támogatásokról

Az alábbi linkre kattintva megtekintheti a Nemzetgazdasági Minisztérium állami támogatásokkal kapcsolatos hatályos tájékoztatóját.
Minisztérium tájékoztatója (2015. január 1-jétől)

2009. július 1-től Bankunk nem fogad be támogatott  hitel és közvetlen állami támogatás iránti kérelmet, kivéve utólagosan igényelt lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény esetén.

Utólagosan igényelt lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény esetén kérjük az alábbi dokumentumok becsatolását:                                                               

 • adatlap és nyilatkozat lakáscélú állami támogatások igénybevételéhez (magánokiratba foglalva, két tanú aláírásával), Lakáscélú közvetlen állami támogatás igénylő nyomtatvány
 • az elmúlt 5 évben értékesített ingatlan(ok) adásvételi szerződése,
 • meglévő ingatlan tulajdonjogát igazoló dokumentum,
 • a házassági anyakönyvi kivonat

Szerződéskötési feltétel az aktuális hirdetmény szerinti állami támogatás igénylési díj befizetése.

Az ügyfél által igénybe vett állami támogatásokkal kapcsolatos rendelkezéseket a 12/2001-es kormányrendelet és az ügyféllel kötött szerződés tartalmazza.
A megelőlegező kölcsön, megelőlegezés ideje alatt előforduló eseményeivel kapcsolatosan benyújtandó igazolások listáját itt érheti el.

Hirdetmények

Az alábbi linkekre kattintva megtekintheti, illetve letöltheti az UniCredit Jelzálogbank Zrt. lakásvásárlási, illetve ahhoz kapcsolódó hiteleinek kondícióit, valamint a Jelzálogbank általános üzleti feltételeit.

UniCredit Jelzálogbank Zrt. birtokfejlesztési kamattámogatásos hitel kondícióiról 2019.02.01.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. nem forgalmazott hiteleinek és azok szerződésmódosításaira vonatkozó kondícióiról 2019.02.01.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. hirdetménye a referencia kamatokról és kamatváltoztatási mutatókról 2019.02.01.
Hirdetmény 2018.11.06.
Általános Üzleti Feltételek 2018.11.06.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. hirdetménye a referencia kamatokról és kamatváltoztatási mutatókról 2018.11.01.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. nem forgalmazott hiteleinek és azok szerződésmódosításaira vonatkozó kondícióiról 2018.11.01.
Hirdetmény 2018.09.04.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. hirdetménye a referencia kamatokról és kamatváltoztatási mutatókról 2018.08.01.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. nem forgalmazott hiteleinek és azok szerződésmódosításaira vonatkozó kondícióiról 2018.08.01.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. hirdetménye a referencia kamatokról és kamatváltoztatási mutatókról 2018.06.01.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. hirdetménye a referencia kamatokról és kamatváltoztatási mutatókról 2018.05.01.
UniCredit Jelzálogbank Zrt. hirdetménye a referencia kamatokról és kamatváltoztatási mutatókról 2018.03.01.
Hitelügyletekre vonatkozó különleges üzleti feltételek 2015.01.01.
Már meglévő ügyfeleink számára használható dokumentumok

2019

2018
Tájékoztatás a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendeletnek való megfelelés érdekében 2018.12.20.
Az UCJBF 2019/C jelzáloglevél részleges visszavásárlásával kapcsolatos hirdetmény 2018.12.14.
Jelzáloglevél kibocsátás - UCJBF 2028/A−001- Nyilvános ajánlattétel és végleges feltételek 2018.12.03.
Aukció eredménye- UCJBF 2023/A−003 2018.12.03.
Aukció eredménye - UCJBF 2028/A−001 2018.12.03.
UCJBF 2021/A visszavásárlás 2018.11.30.
UCJBF 2023/A visszavásárlás 2018.11.30.
Közzététel 2018.11.30.
Fedezeti portfólió (2018.09.28.) 2018.11.13.
Jelzáloglevél kibocsátás- UCJBF 2024/A−001 -  Nyilvános ajánlattétel és Végleges feltételek 2018.10.17.
Aukció eredménye - UCJBF 2024/A−001 2018.10.17.
Közzététel 2018.10.12.
Alaptájékoztató kiegészítés 2018.10.08.
Fedezeti jelentés 2018 III. negyedév 2018.10.08.
UCJBF 2021/A visszavásárlás 2018.10.05.
UCJBE 2021/1 visszavásárlás 2018.10.05.
UCJBE 2021/1 visszavásárlás – Záróközlemény 2018.10.05.
Féléves Jelentés 2018. 2018.09.26.
UCJBV 2020/A kamatközlés 2018.09.17.
UCJBE 2021/1 kamatközlés 2018.09.14.
Aukció eredménye- UCJBF 2023/A−002 2018.09.07.
Közzététel 2018.09.07.
Jelzáloglevél kibocsátás- UCJBF 2027/A−006 - Nyilvános Ajánlattétel és Végleges Feltételek 2018.09.03.
2018−19. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program 2018.08.22.
Tájékoztatás befektetői kapcsolattartó változásáról 2018.08.06.
Fedezeti portfólió (2018.06.30.) 2018.07.23.
Fedezeti jelentés 2018 II. negyedév 2018.07.10.
Rendkívüli közzététel 2018.06.22.
Jelzáloglevél kibocsátás- UCJBF 2027/A−005 - Nyilvános Ajánlattétel és Végleges Feltételek 2018.06.20.
Aukció eredménye-UCJBF 2027/A−005 2018.06.26.
UCJBE 2021/1 kamatközlés 2018.06.14.
2017.évi Kockázatkezelési Jelentés 2018.06.07.
Fedezeti Portfólió CRR 129 2018.04.27.
Részvényesi határozat 2018.04.27.
Éves Jelentés 2017 2018.04.27.
FT Jelentés 2017 2018.04.27.
Fedezeti portfólió (2018.03.31.) 2018.04.25.
Fedezeti jelentés 2018 I. negyedév 2018.04.12.
UCJBF 2018/A lejárat 2018.03.14.
UCJBV 2020/A és UCJBE 2021/1 kamatközlések 2018.03.13.
UCJBV 2018/A kamatközlés 2018.02.28.
Fedezeti portfólió (2017.12.31.) 2018.01.31.

Mi a jelzáloglevél? 

 

A jelzáloglevél kizárólag jelzálog-hitelintézet által kibocsátott névre szóló, átruházható, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Leginkább a hosszabb lejáratú államkötvényekhez hasonlítható, hiszen megközelítőleg olyan biztonságos, mint az állampapírok.
Mégis alapvetően különbözik mind az állampapíroktól, mind a közönséges vállalati vagy banki kötvényektől. A jelzáloglevél mögött ugyanis különleges fedezet áll, melynek folyamatos meglétét az UniCredit Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban: Jelzálogbank) neves vagyonellenőre ellenőrzi és igazolja. A vagyonellenőr pecsétje nélkül nem lehet jelzáloglevelet kibocsátani.

A jelzáloglevelek mögött álló fedezet ún. rendes- és pótfedezetből áll.
A rendes fedezet a  Jelzálogbank és partnerbankjai által folyósított hitelekből befolyó, Magyarország területén levő ingatlanon alapított jelzálogjoggal kellő rátartással biztosított tőke- és kamattörlesztések összege.

A jelzáloglevél erősségét jelzi, hogy a pótfedezet - mely a rendes fedezet kiegészítésére szolgál - csak államilag garantált eszközökből állhat. Ezek a következők:

 • a Magyar Nemzeti Banknál elkülönített, zárolt bankszámlán tartott pénz;
 • állampapír;
 • állami készfizető kezességvállalással kibocsátott értékpapír;
 • állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtott hitel

A rendes- és pótfedezetek, a bank egyéb vagyonelemei kizárólagosan a jelzáloglevél tulajdonosok követelésének kielégítésére szolgálnak. Azaz a jelzáloglevél tulajdonosok abszolút elsőbbséget élveznek a bank hitelezői között.

A Jelzálogbank rövid és hosszú lejáratú jelzálogleveleket bocsát ki. A rövid papírok lejárata általában 1 év, melyek többsége nincsen bevezetve a tőzsdére.  Ezen jelzálogleveleket a lakossági befektetők a jelzáloglevelek forgalmazója, az UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókjaiban vásárolhatják meg, ahol a készlet függvényében folyamatos kínálattal állnak az érdeklődők rendelkezésére.
A hosszú, tőzsdére is bevezetett papírok futamideje jellemzően 5-10 év.

A jelzáloglevél kamatozása fix, vagy változó, vagyis a lassuló infláció és csökkenő betéti kamatszintek időszakában is hosszú ideig biztos magas hozamot fizet. A kamatot a Jelzálogbank évente egyszer fizeti.

A tőketörlesztés a futamidő végén egyösszegben történik.

A jelzáloglevél névértéke 10.000,- Ft., így már kisebb összeggel is jegyezhető.

A jelzáloglevél dematerializált értékpapír. Ez azt jelenti, hogy nem kerül kinyomtatásra, hanem értékpapírszámlán tartják nyilván.

Miért éri meg jelzáloglevelet vásárolni?

 • Hosszúlejáratú befektetés
 • Likvid értékpapír
 • A hosszú lejáratú jelzáloglevél bármikor eladható és vehető, hiszen a forgalmazó bankfiókjaiban és a Budapesti Értéktőzsdén biztosított a folyamatos árjegyzés
 • Igen alacsony kockázatú értékpapír
 • Magasabb hozamot biztosít, mint az államkötvény
 • Fix kamatozásnál előre kiszámítható jövedelmet ad
 • Változó kamatozásnál a piaci kamatokhoz igazítható
Spinning wheel animation

Loading