UniCredit Bank Hungary Zrt.

Játékszabályzat

NYERJ UEFA Champions Leauge JEGYET!

Játékidőszak: 2018.02.26. – 2018.03.04.
Az UniCredit Bank elindítja „NYERJ UEFA Champions Leauge JEGYET az UniCredit Bank Facebook oldalán!” nyereményjátékát.

Az UniCredit Bank lehetőséget biztosít mind ügyfelei, mind az egyéb érdeklődők számára, hogy az UniCredit Bank Magyarország Facebook oldalon (https://www.facebook.com/UniCreditBankHu) megtartott Játékban, a Játékban részt vevő postok alatt kommentben adott válaszaikkal egy darab páros jegyet (vagyis 2 darab jegyet) nyerjenek a 2018.03.13-án megrendezésre kerülő Manchester United FC vs. Sevilla FC meccsre.

 

1. Játékban való részvétel

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054. Budapest, Szabadság tér 5-6., „Szervező”) által szervezett játékban („Játék”) az a hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú természetes személy vehet részt, aki az UniCredit Bank Magyarország Facebook oldalon (https://www.facebook.com/UniCreditBankHu/) a Játékban résztvevő postokban feltett kérdésekre ugyanezen postok alatt kommentben válaszol („Játékos”).

2. Játék menete

A Játék során 3 darab kérdést teszünk fel az UniCredit Bank Magyarország Facebook oldalon 3 külön Facebook postban.
A válaszokat mindhárom kérdés esetében a megfelelő post alatt várjuk kommentben.
Mindhárom post esetében a 2018.03.04. éjfélig beérkezett válaszokat vesszük figyelembe. Minden kérdésnek egy helyes válasza van („Helyes Válasz”).

1. kör

Kérdés: Mennyivel vett többször részt a UEFA Champions Leauge-ben a Manchester United, mint a Sevilla? (Szezonok számát tekintve, BEK-et nem számítva.)
Meghirdetés ideje: 2018.02.26
Érvényes válaszok beküldésének határideje: 2018.03.04. éjfél
Válasz forrása: uefa.com

2. kör

Kérdés: A transfermarkt.de adatai szerint mennyivel ér többet fontban számolva a legértékesebb jelenlegi Manchester United játékos, mint a legértékesebb jelenlegi Sevilla játékos? Jelenlegi játékosnak azokat számítjuk ebben az esetben, akiket neveztek a BL 2017/2018-as kiírására.
Meghirdetés ideje: 2018.02.28.
Érvényes válaszok beküldésének határideje: 2018.03.04 éjfél
Válasz forrása: transfermarkt.de

3. kör

Kérdés: Mennyivel játszott több UEFA Champions Leauge meccset pályafutása során az eddigi csapataiban összesen a Manchester United legtöbb UEFA Champions Leauge meccset játszó játékosa a Sevilla legtöbb UEFA Champions Leauge meccset játszó játékosánál? (Azokat a jelenlegi Manchester United és Sevilla játékosokat kell nézni, akiket neveztek a BL 2017/2018-as kiírására)
Meghirdetés ideje: 2018.03.02.
Érvényes válaszok beküldésének határideje: 2018.03.04. éjfél
Válasz forrása: uefa.com

3. Nyeremény

3.1. A Játék nyertese („Nyertes”) az alábbi nyereményt („Nyeremény”) kapja:
2 darab Jegy a 2018. március 13-i Manchester United FC vs Sevilla FC meccsre

4. Nyertes megállapítása
4.1. A Játék időszak végeztével, de legkésőbb 2018. március 5. 14:00-kor, 1 (azaz egy) Nyertes kerül
meghatározásra.
4.2. Pontszámítás alapja
A nyereményre való jogosultság megállapításánál a Játékos által, a Facebook oldalon a Játékban részt vevő 3 postban feltett kérdésekre adott válaszok („Válasz”) helyes válaszokhoz viszonyított közelsége kerül figyelembevételre. A Nyertes a Helyes Válaszokkal azonos, vagy azokhoz legközelebb eső Válaszok alapján kerülnek meghatározásra. A Nyereményre az a Játékos jogosult, aki összesítésben a legkevesebb pontot szerezte a Játékban.
4.3 Pontszámítás módja
Az a Játékos, aki adott körben a leggyorsabban (nap, óra, perc) adja meg a Kérdésre a Helyes választ, 1 pontot kap, aki másodiknak, az 2 pontot, és így tovább. Amennyiben már nincs több helyes válasz, akkor a sorban a következő a Helyes Válaszhoz legközelebbi Választ adó játékos kapja a sorban következő pontszámot (ha nincs helyes válasz, akkor 1 pontot)
A harmadik kör végén szervező összesíti az egyes Facebook profilokhoz tartozó pontokat.
4.4 Nyertes megállapítása
A Nyereményre az a Játékos jogosult, aki a Játék mindhárom körében részt vett és a fent leírt pontszámítási mód alapján a legkisebb, de 0-nál nagyobb pontszámot érte el a Játék során. Pontegyenlőség esetén az a Játékos kerül meghatározásra Nyertesként, akinek összesített válaszideje a legrövidebb volt. (Tehát megnézzük, hogy a három kérdés esetén egyenként melyikre mennyi időn belül kommentelték a poszt alá a helyes választ az egyes Játékosok, és ezt a 3-3 időt összeadjuk.)

5. Nyertes értesítése
5.1. A Szervező a Nyertest 2018.03.05-én privát Facebook üzenetben értesíti, valamint a nyertes személye a Játékban részt vevő 3 poszt alatt kommentben, illetve egy külön postban is kihirdetésre kerül.
5.2 Amennyiben a Nyertes az értesítéstől számított 7 napon belül az értesítésre nem reagál, úgy elveszti a nyereményre való jogosultságát, helyette Pótnyertes kerül megállapításra. Pótnyertes az a Játékos, aki a fent leírt pontszámítási mód alapján a második legkisebb, de 0-nál nagyobb pontszámot érte el a Játék során.

6. Nyeremény átadása
6.1. Az átadás pontos időpontjáról és helyéről a bank később egyeztet a Nyertessel.
6.2. A Nyeremény készpénzre nem váltható.
6.3. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék eredményhirdetése kapcsán a Nyertessel személyes találkozót egyeztessen, és a személyes találkozón a Nyertesről – külön hozzájárulása alapján – kép- és/vagy videó felvételt, illetve vele interjút készítsen és a kép- és/vagy videó felvételt, valamint interjút saját honlapján, a Weboldalon, vagy a Szervező közösségi média csatornáin nyilvánosan közzétegye.
6.4. A Nyertest a Nyeremény tekintetében, ahhoz kapcsolódóan személyi jövedelemadó és járulékfizetési, valamint bevallási vagy bejelentési kötelezettség nem terheli. A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik.

7. A Nyertes által tévesen vagy hiányosan megadott adatokból adódó hibáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és azok közeli hozzátartozói (Ptk.8:1.§ (1) bekezdés 1. pont), valamint Szervező által bérelt munkaerők, valamint a Szervező Hpt. és a Bszt. szerinti közvetítői.

9. A Játékos a Játékban való részvételével (a Játékban részt vevő postokban feltett kérdések bármelyikére a post alatt kommentben adott válaszok elküldésével) minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

10. Játékkal kapcsolatos adatkezelési folyamatok

A személyes adatok kezelője a Szervező.

Adatfeldolgozóként az adatok tekintetében technikai feladatokat lát el: MWaveM Hungary Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 53. B épület, 3. emelet)

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre a Játékkal kapcsolatban: a Kérdésre adott válasz, a válaszadó neve, valamint a Válasz elküldésének dátuma (év, hónap, nap), valamint ideje (óra, perc, másodperc).

Az adatok kezelésének határideje:
Az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig.

Az adatok megismerésére a Szervező munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. A Szervező megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi az adatok biztonságát.

11. Jogok, jogorvoslati lehetőségek
Az Érintettek személyes adataik kezeléséről a Szervezőtől tájékoztatást kérhetnek, kérhetik személyes adataik helyesbítését, zárolását, törlését, illetve jogsérelem eseten tiltakozhatnak azok kezelése ellen, továbbá a Szervező belső adatvédelmi felelőséhez a Szervező elérhetőségein (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., adatvedelem@unicreditgroup.hu, www.unicreditbank.hu), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; +36-1-391-1400; www.naih.hu), valamint bírósághoz (választás szerint a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszékhez is) fordulhatnak. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-54850/2012.

12. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

13. Egyéb

13.1 Jelen Nyereményjátékért a Facebook felelősséget nem vállal, azt nem szponzorálja és nem adminisztrálja.

13.2. A Szervező a Nyereményjáték során mind a Szervező, mind a Játékos oldalán esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt felelősséget nem vállal. A Játékos az esetlegesen fellépő, bármilyen technikai probléma, miatt a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. Így a Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.

Budapest, 2018.02.26

         Szervező                                                                       Lebonyolító
UniCredit Bank Hungary Zrt.                                              MWaveM Hungary Kft

Spinning wheel animation

Loading