Kényelmi szolgáltatások

VÁLASSZON KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKAT SZÁMLÁJÁHOZ

Válasszon bankkártyát!

Partner Aktív Zéró számlacsomag

0-1166 Ft / hó (1)

 • Mastercard Standard bankkártya

  - - Ft / /év

  Első évben Ft

 • Mastercard Arany bankkártya

  - - Ft / /év

  Ft

 • [UniCredit SMS szolgáltatás]

  - - Ft / /hó

  Ft

 • [UniCredit Mobilalkalmazás]

  - - Ft / /hó

  Ft

Összesen

Online Számlanyitás elindítása

 

Az online számlanyitási folyamat során online felületünk és videó hívásban történő azonosítás segítségével Önnek egy lakossági fizetési számla kerül megnyitásra, melyhez automatikusan és ingyenesen biztosítunk Internetbanki szolgáltatást [UniCredit eBanking], ahol megkötött szerződéseit és valamennyi szükséges kapcsolódó dokumentumot is elérhet, továbbá havi számlakivonatait is itt tekintheti majd meg.

A lenti gomb megnyomásával Ön a fentiek szerinti folyamatot kezdi meg, továbbá  nyilatkozik arról, hogy teljesíti az alábbi, a számla megnyitásához elengedhetetlenül szükséges feltételeket.

Ne felejtse el!

ELLENŐRÍZZE, HOGY TELJESÍTI-E A FELTÉTELEKET

1. Általános feltételek

 • Betöltötte a 18. életévét és magyar állampolgár?
 • A számlanyitás során saját nevében jár el és saját részére kíván számlát nyitni?
 • Nem kiemelt közszereplő, sem annak közeli hozzátartozója, sem azzal közeli kapcsolatban álló személy?5
 • Magánszemélyként, egyéni vállalkozóként, tényleges tulajdonosként nem rendelkezik UniCredit bankszámlával, nem rendelkező egyetlen UniCredit Bankszámla felett sem, illetve egyébként sem ügyfele a banknak?  
 • Amennyiben korábban a bank ügyfele volt, a bankszámla vagy más szolgáltatási szerződés több, mint 8 éve megszűnt?
 • Jelenleg nincs folyamatban befogadott lakossági hiteligénylése bankunknál?
 • A számlanyitáshoz szüksége lesz érvényes magyar, kártya formátumú személyi azonosító hatósági okmányra (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványra is.

2. Technikai feltételek

Az online számlanyitás során szüksége lesz:

 • működő magyar mobil telefonszámra, amelyre ellenőrző kódokat küldhetünk 
 • és - e-mail címre, amelyre az igénylés során értesítéseket küldhetünk Önnek.

Videóhívásban szükséges majd azonosítania magát. Ehhez a készülékének az alábbi technikai feltételeknek kell megfelelnie:

Okos telefon és táblagép:

 • Webkamera (első és hátsó) és mikrofon
 • Android vagy iOS operációs rendszer.
 • Chrome, Firefox (Android) vagy Safari (iOS) böngésző.

Laptop és asztali PC:

 • Webkamera, mikrofon és hangszóró (vagy headset), 2 GB RAM.
 • Chrome, Firefox, Safari, Edge böngészők valamelyike.

Technikai feltételekről bővebben

Felhasználási feltételek

Kapcsolódó hatályos kondíciós listák és hirdetmények

Fontos, hogy a szerződéskötés előtt  megismerje az összes, a számlanyitáshoz és kapcsolódó szolgáltatásokhoz kötődő szerződéses feltételt. Ezért, kérjük nyissa meg vagy mentse le az alábbi dokumentumokat és figyelmesen olvassa el:

 

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül szerződéses ajánlattételnek. A számlaszerződés és a betéti szerződés részletes leírását az UniCredit Bank lakossági ügyfeleire vonatkozó Lakossági Kondíciós lista, valamint az Általános Üzleti Feltételek, a Lakossági Üzletszabályzat, illetve a Bankkártya Üzletszabályzat tartalmazzák, amelyek elérhetők az UniCredit bankfiókokban vagy a www.unicreditbank.hu honlapon. A bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, és az ott elérhető tájékoztatókra, összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokra (bankszámlaválasztó program, országos fiók- és ATM-kereső, díjjegyzék-összehasonlító), továbbá az MNB Pénzügyi Navigátor oldalára, ahol további hasznos információkat talál pénzügyi döntésekhez.

1 A számlacsomag normál zárlati díja 1 166 Ft/ hó/bankszámla. A számlacsomag zárlati díja az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül az ügyfél bankszámláján. Amennyiben a tárgyhónapban legalább 75 000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára, akkor a zárlati díj teljes összege jóváírásra kerül a bankszámlán. Amennyiben a fenti jóváírási feltétel nem teljesül, akkor a zárlati díj nem kerül jóváírásra. A Bank a számlacsomag tekintetében a fenti jóváírási feltételek teljesülését a számla nyitásának hónapjában, valamint az azt követő hónapban nem vizsgálja, és ebben a két hónapban a számlával kapcsolatban a havi zárlati díjat nem számítja fel.
2 Mastercard Arany bankkártya Kibocsátói díja   19 819 Ft, Tagsági díja   23 121 Ft mely évente utólag kerül terhelésre.
3 Az SMS szolgáltatás beállítása havidíj mentes, az SMS értesítések díja 36 Ft/üzenet, azonban a Mobil Aktív Plusz számlacsomagban díjmentesek az SMS értesítések a bankszámlán történő terhelésekről és jóváírásokról, illetve a betéti kártyával történő sikeres, sikertelen, törölt készpénzfelvételről, és vásárlásokról.  A Bank a Számlatulajdonos által az internetbanki szolgáltatás felületen beállított SMS értesítéseket teljesíti az alábbi választási lehetőségek szerint. Az értesítő SMS üzenetekre vonatkozó érvényes díjakat a Lakossági kondíciós lista, valamint a Lakossági Kondíciós Lista - Elektronikus Szolgáltatások Díjai dokumentumok tartalmazzák.
4 Mobilalkalmazási szolgáltatás egyszeri belépés normál díja 2.000,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. A szolgáltatás normál díja 150,- Ft/hónap, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel, amennyiben az ügyfél adott naptári hónapban legalább egyszer sikeresen bejelentkezik az UniCredit Mobil Bankba. Az akció visszavonásig érvényes.
5 A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közeli kapcsolatban áll.
Egy fontos közfeladatot ellátó személy lehet:
·az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
·az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
·a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
·a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
·a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
·a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és helyettesei,
·többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
·nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.
A kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll, illetve bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo