Superior Gold számlacsomag

Olyan számlát keres, amely biztosítja a havi számlavezetési díj teljes visszatérítését? Sőt, Premium Banking ügyfélként – a státusz feltételeit teljesítve1  ̶  szeretné élvezni a kiemelt figyelmet és szolgáltatásokat? Akkor a Superior Gold számlacsomag díjmentes [Mastercard Arany betéti bankkártyával] ideális választás lehet Önnek!

Kiknek ajánljuk a Superior Gold számlacsomagot?
Hogyan lehet alacsonyabb a számlavezetési díj?
Milyen kedvezményes szolgáltatásokat tartalmaz a Superior Gold számlacsomag?
Mit ajánlunk még a bankszámlája mellé?
Hasznos információk bankszámlája használatához

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül szerződéses ajánlattételnek. A számlaszerződés és a betéti szerződés, valamint a termékek, szolgáltatások részletes leírását az UniCredit Bank lakossági ügyfeleire vonatkozó hirdetményei és kondíciós listái, valamint az Általános üzleti feltételek, a Lakossági üzletszabályzat, illetve a Bankkártya üzletszabályzat tartalmazzák. A bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

A Premium Banking ügyfélstátusz kritériumai: A Premium Banking kedvezményeket kizárólag Premium Banking ügyfélstátusszal rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe. A Premium Banking ügyfélstátusz elérésének és fenntartásának feltétele, hogy:

  • a bankunknál elhelyezett megtakarításai meghaladják az 5 millió forintot. A megtakarítások számítása során a bank figyelembe veszi: az UniCredit bankszámlák látra szóló egyenlegét, a lekötött betétek – deviza esetén az aktuális napon érvényes deviza középárfolyamon forintra átszámított – egyenlegét, valamint az UniCredit Banknál vezetett értékpapírszámla aktuálisan rendelkezésre álló összesített záró állományának aktuális piaci értékét.  
  • Vagy a bankunknál vezetett bankszámlájára legalább havi 400 000 forint jóváírás érkezik (ebbe a saját számlák közötti átvezetések nem számítanak bele). A jóváírás számítása során a bank az UniCredit bankszámlákra beérkező jóváírások értékét veszi figyelembe. A bankszámlákon deviza jóváírások esetén alkalmazott árfolyam az adott hónapot megelőző hónap utolsó munkanapjának MNB középárfolyama. A szegmens kritériumok teljesítésének felülvizsgálatára minden év második félévében sor kerül, amelynek során a bank ellenőrzi a feltételek tényleges teljesítését az ügyfeleknél oly módon, hogy a vizsgálatot megelőző 6 hónap átlagállományát és a havi jövedelem jóváírását vizsgálja. Az ügyfél státuszának megváltozása nem visszamenőleges hatályú, a már leszerződött befektetési és hiteltermékek kondíciói azok lejáratáig változatlanok, a számlakondíciók a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, illetve a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítésével módosulnak, a státuszváltozást követően a Premium Banking kondíciókat az ügyfél nem veheti igénybe.

2 A Superior Gold számlacsomag normál havi számlavezetési díja 4 247 forint/hó, amelyet az adott hónapra vonatkozóan minden esetben ráterhelünk a számlatulajdonos bankszámlájára. Amennyiben a tárgyhónapban az ügyfél az alábbi jóváírási feltételek bármelyikét teljesíti, akkor a számlavezetési díj összegéből egy akció keretében a következő hónapban 4 247 forintot jóváírunk:

  • a tárgyhónapban legalább 400 000 forint jóváírás érkezik (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára;
  • új ügyfél esetén3: a számlatulajdonos a tárgyhónapban, a nap végi záró egyenlegek alapján átlagosan legalább 5 000 000 forint megtakarítási állománnyal rendelkezik a banknál;
  • meglévő ügyfél esetén4: a számlatulajdonos a tárgyhónapban, a nap végi záró egyenlegek alapján átlagosan legalább 10 000 000 forint megtakarítási állománnyal rendelkezik a banknál.

 

A megtakarítások számítása során a bank figyelembe veszi az UniCredit bankszámlák látra szóló egyenlegét, a lekötött betétek egyenlegét – deviza esetén az aktuális napon érvényes MNB deviza középárfolyamon forintra átszámítva  ̶ , valamint az UniCredit Banknál vezetett értékpapírszámla aktuális napon rendelkezésre álló összesített záró állományának aktuális piaci értékét. Az akció visszavonásig érvényes.

A bank az akció keretében a Superior Gold számlacsomag esetében a fenti jóváírási feltételek teljesülését a számla nyitásának hónapjában, valamint az azt követő hónapban nem vizsgálja, és ebben a két hónapban a számlával kapcsolatban a havi zárlati díjat nem számítja fel. Az akció csak az új ügyfelekre3 vonatkozik. Az akció visszavonásig érvényes.

3 A bank új ügyfélnek tekinti azokat, akik 2016. 06. 01-jén és az azt megelőző 1 évben nem rendelkeztek a banknál lakossági bankszámlával.

4 A bank meglévő ügyfélnek tekinti azokat, akik 2016.06.01-jén vagy az azt megelőző 1 évben rendelkeznek vagy rendelkeztek a banknál lakossági bankszámlával vagy bármilyen megtakarítási számlával. A bank megtakarítási számlának tekinti az alábbiakat: Ügyfélszámla, Tartós Befektetési Számla, Nyugdíj-előtakarékossági Számla, Stabilitási Megtakarítási Számla, Takarékszámla, Rendszeres Megtakarítási Számla.

5 Visszavonásig érvényes akciónkban a betéti kártyával történő vásárlások belföldön és külföldön díjmentesek. A normál díj 0,3%, max. 6 000 forint, amelyet a bank akciós jelleggel nem számít fel

6 A díjszámítás módja: a normál díj a befizetés 0,2%-a, amelyet a bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo