ÁLLAMPAPÍROK VÁSÁRLÁSA AZ UNICREDIT BANKON KERESZTÜL

A befektetési piac meghatározó szeletét adó állampapírok népszerűségüket a likviditásuknak és a kiemelkedő biztonságuknak köszönhetik.

 

Az állampapír fogalma, fajtái

Az állampapírok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek esetében a hitelező az értékpapírt megvásárló Ügyfél, a hitelfelvevő pedig a magyar állam nevében az Államadósság Kezelő Központ. Az állampapíroknál a tőke visszatérítésére és a kamatfizetésekre az állam garanciát vállal.

A diszkont kincstárjegyeket a névérték alatt lehet megvásárolni, és lejáratkor a névértéküket fizetik vissza. Az államkötvények a lejáratukig félévente vagy évente fizetnek kamatot, és a lejáratkor a névértékükön felül az esedékes, utolsó időszakra járó kamatot is kifizetik.

Az állampapír adásvételi ügyletek sajátosságai

Bankunk az állampapírokra naponta vételi és eladási árfolyamot jegyez, ezáltal a fiókokban igénybe vehető állampapírokra vonatkozóan folyamatos vételi és eladási lehetőséget biztosít. Az állampapírok futamidejük előtt is bármikor visszaválthatóak. A lejárat előtti visszaváltás esetén a ténylegesen realizált hozam mértékét az eladási és vételi hozamok közötti eltérés és a piac alakulása is befolyásolja.

Hasznos tudnivalók

Az állampapírok hozama és az árfolyam nagysága egymással fordítottan arányos, azaz magasabb hozam alacsonyabb árfolyamot eredményez.


Államkötvény vásárlásakor az Ügyfél a papírért annak bruttó árfolyamát fizeti, és eladáskor is a bruttó árfolyamát kapja. A bruttó árfolyam a nettó árfolyamon kívül tartalmazza a kötvény előző kamatfizetése óta eltelt időszakra jutó időarányos kamatot (ún. felhalmozott kamatot) is, ami természetesen mindig azt a tulajdonost illeti, akinek ez alatt az időszak alatt az állampapír a birtokában volt.

A megbízások feltételei

Fontos tudni, hogy minden állampapír alapcímlete 10 000 forint (kivéve BMÁP esetén, ami 1 Ft, és PMÁP esetén, ami 1 000 Ft), ezért ennek csak egész számú többszörösét lehet az adott árfolyamon adni-venni. Az állampapírügyletek létrejöttének feltétele a fedezet biztosítása. Az állampapírok adás-vétele Ügyfeleink számára díjmentes.

Az UniCredit Bank által forgalmazott állampapírok köre

Az UniCredit Hungary fiókhálózatában 3, 6, 12 hónapos lejáratú diszkont kincstárjegyeket (DKJ), Egyéves, Féléves és Kétéves Magyar Állampapírt Kamatozó Kincstárjegyet (1MÁP, FMÁP, 2MÁP) és fix kamatozású, éven túli, akár 15 éves lejáratú magyar államkötvényeket (MÁK), valamint Bónusz és Prémium Magyar Államkötvényt (BMÁK, PMÁK) forgalmazunk.


Ismerje meg a bank által saját számláról értékesített állampapírok, jelzáloglevelek, diákhitel kötvények és vállalati kötvények dokumentumait.


Továbbá figyelmébe ajánljuk az európai tőkepiaci felügyelet (ESMA) befektetési útmutatóját.

Állampapírok vásárlása az UniCredit Banknál

Tanácsadóink szívesen állnak a rendelkezésére országos fiókhálózatunkban.

 

Állampapír szótár


Árfolyam:
a névérték százalékában van meghatározva, és az adott papírért ténylegesen fizetendő árat jelenti.

Névérték: az alapcímlet (1 Ft, 1000 Ft, 10 000 Ft) többszöröse, amelyet a lejáratkor fizetnek ki.

Kamat: arról tájékoztatja a befektetőt, hogy kamatfizetéskor hány forintot fog kapni; a névérték százalékában van megadva.

Hozam: az a mérőszám, amely megmutatja, hogy a vásárláskori árfolyam mellett milyen növekedést ér el a lejáratig a befektetés.

Spinning wheel animation

Loading