Prémium Magyar Állampapír

 

Olyan megtakarítási formát keres, ami közép- vagy hosszútávon, az inflációhoz kötötten, kiszámítható hozammal gyarapítja a félretett pénzét? Válassza a Prémium Magyar Állampapírt 3 és 5 éves futamidővel, amelynél a futamidő végén történő kifizetést a Magyar Állam garantálja.

 

KIKNEK LEHET ÉRDEKES?
MIT KELL TUDNI A PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍRRÓL?
BEFEKTETNE A PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍRBA?
A PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR VISSZAVÁSÁRLÁSA
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!
KAPCSOLÓDÓ ARCHÍV DOKUMENTUMOK

A Prémium Magyar Állampapír által megtestesített követelés a Kibocsátóval, azaz a Magyar Állammal szemben nem évül el. A futamidő végén a kamat a tőkével együtt, az esetleges kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. A 2019. június 3. előtt kibocsátott Prémium Magyar Állampapír utáni kamatbevétel adóköteles, a kamatjövedelem után az adó mértéke jelenleg 15%.

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, ajánlásnak vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A részletes kondíciókat az UniCredit Bank ÜzletszabályzataiKondíciós listái és a Kibocsátó hivatalos dokumentumai (az adott sorozatú Prémium Magyar Állampapírra alkalmazandó Ismertető és Nyilvános Ajánlattétel) tartalmazzák. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. sz.: I-1523/2003.; a Budapesti Értéktőzsde tagja) – mint az államkötvény forgalmazója – a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A jelen figyelemfelhívás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

 végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerint marketingközleménynek minősül. Felhívjuk a figyelmét, hogy a befektetés adóügyi következményei pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetők meg, valamint ezek a jövőben változhatnak.

 1 Minden sorozat a kamat-megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindexváltozás százalékos mértéke, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő kamatprémiumot. A kamatprémium mértékének meghatározására az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben kerül sor.

2 Az állampapírokra vonatkozó árfolyamjegyzés részletes feltételeit az Általános Üzleti Feltételek a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre  című üzletszabályzat 5.2.2 pontja és a Prémium Magyar Állampapír Ismertetője tartalmazza.

3 Az állampapírok árfolyamát a piaci hozamváltozás befolyásolja. Ha a befektető a lejárat előtt értékesíti az értékpapírokat, akkor emelkedő hozamok esetén az állampapírok árfolyama az eredeti vételi árfolyam alá eshet. Ez azt jelenti, hogy a kamatozó kötvények esetében az értékesítéskor az utolsó kamatfizetéstől eltelt időtartamra a vevő az időarányos kamatot az eladónak megfizeti, a nettó árfolyam, azaz a tőke ára azonban a vásárláskori érték alá eshet, tehát a befektető árfolyamveszteséget szenvedhet el. Amennyiben a befektető a lejáratig megtartja az értékpapírt, akkor a vásárláskor rögzített éves hozamhoz fog hozzájutni, mivel a futamidő alatt bekövetkezett piaci árfolyamváltozás nem jelenik meg a befektetésben, csak a lejárat előtti értékesítés esetén.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo