Területalapú támogatás előfinanszírozása

 

Az UniCredit Banknál is igényelhető a Területalapú támogatás előfinanszírozása, amelyet – a szükséges feltételek fennállása esetén – a jelenlegi és a következő támogatási évre is igényelhet. A hitel szabad felhasználású, azaz nincs kötött hitelcél, arra használja fel, amire szeretné.

Miért előnyös Önnek, ha előfinanszíroztatja az igényelt támogatást?

- Az előfinanszírozás azonnal forrást biztosít a terveihez, nem kell várnia a támogatási előleg és a fennmaradó támogatás kifizetésére.

- Már az idei évben is valóra válthatja fejlesztési terveit, hiszen a 2018-as és 2019-es évre vonatkozó támogatás előfinanszírozását egyben is igényelheti.

 

Kérjük, a személyes hiteltanácsadás és az előfinanszírozás részletes feltételeinek megismerése érdekében keresse munkatársainkat az UniCredit bankfiókokban. Tanácsadóink tájékoztatják Önt az aktuális kondíciókról és az igénylés feltételeiről.

További információra van szüksége, vagy igényelné a hitelt? Akkor kattintson az alábbi gombra, és mi megkeressük Önt!

Ki igényelheti a Területalapú támogatás előfinanszírozását?

- Aki gazdasági társasági formában vagy őstermelő lévén egyéni vállalkozóként végzi a tevékenységét vagy adószámmal rendelkező őstermelő magánszemély ügyfelek;
- aki területalapú támogatás igénylésére feljogosító termőföld-területre vonatkozóan a 356/2007 Korm. rendelet szerinti jogszerű földhasználónak minősül;

Mi jellemzi a Területalapú támogatáshoz kapcsolódó előfinanszírozó hitelt?

- Hitelösszeg: Az ügyfélminősítés alapján előre meghatározott keretösszeg, de minimum 3 millió forint, illetve egy éves előfinanszírozás esetén maximum 25 millió forint, két éves előfinanszírozás esetén maximum 50 millió forint.

- Hiteltípus: Éven belüli vagy éven túli, nem rulírozó kölcsön.

- Rendelkezésre tartási időszak: 2018. augusztus 31-ig.

- Hitel lejárata: Egy éves előfinanszírozás esetén legkésőbb 2019. június 30., két éves előfinanszírozás esetén legfeljebb 2020. június 30.

- Folyósítás: Az ügyfél kérelme alapján egy vagy több részletben a rendelkezésre tartási perióduson belül, a folyósítási feltételek teljesítését követően. A minimum lehívható hitelösszeg: 1 millió forint.

- Törlesztés: Kötelező előtörlesztés a befolyó támogatások összegéből, a visszafizetés legkésőbb a kölcsön lejáratakor egy összegben.

- Kamatfizetés: Havonta vagy negyedévente, a folyósítástól számított első vagy harmadik hónap utolsó banki munkanapján úgy, hogy a tőke- és kamatfizetés esedékességének azonos napra kell esnie.

- Devizanem: Forint

- Hiteldíj, kamat:  A hitel kamata: 1 havi vagy 3 havi Bubor + 2,95%
                              Ha az ügyfél Magyar Államkincstárnak bejelentett fizetési számláját a bank vezeti, úgy a hitel kamata:
                              1 havi vagy 3 havi Bubor + 2,75%.
                              Rendelkezésre tartási jutalék: 0,50%
                              Folyósítási jutalék: 0,50%
                              Szerződéskötési díj: 0,50%

- Egyéb költség: A hitellel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségek (pl. ügyvédi díj, értékbecslés díja, közjegyzői, jelzálog-bejegyzési díj, a garanciaintézménynek fizetendő kezességvállalási díj), valamint a büntető és késedelmi kamat, illetve a futamidő alatt a hitelfelvevő által kezdeményezett – a program keretében engedélyezett – szerződésmódosítással (ideértve a fedezetmódosítást, de ide nem értve az előtörlesztést) kapcsolatban felmerülő mindenkori kondíciós lista szerinti díj számítható fel.

Mit kell benyújtania az igényléskor?

- a 2016. évi Támogatás kifizetését igazoló MVH kifizetési határozat és mellékletei,
- 2017. évi Támogatási határozat, (amennyiben rendelkezésre áll, 2018. június 30-a után kötelező)
- a 2018. évi Egységes támogatási kérelmet (Összesítő és Bizonylat), (amennyiben rendelkezésre áll, 2018. május 15. után kötelező
- Kincstár által kiadott Hatósági Bizonyítvány
- a Földhivatal által kiállított „Földhasználati összesítő”-t,
- a Földhasználati lapot, a bérleti szerződéseket (Földhasználat változása esetén kötelező),
- az Ügyfél által aláírt Hitelkérelmi Nyilatkozatot.


A Hitelkérelmi nyilatkozat letölthető innen.

 

A jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. Az aktuális, részletes kondíciókat az UniCredit Bank üzletszabályzatai, kondíciós listái, illetve az adott termékre vonatkozó hirdetményei tartalmazzák. A bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Az UniCredit Bank fenntartja a jogot, hogy a hitel igénylése és a beadott dokumentumok alapján egyedileg döntsön a hitel folyósításáról, annak összegéről és feltételeiről.

Spinning wheel animation

Loading