MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020

 


A Magyar Fejlesztési Bank (továbbiakban: MFB) Programjának kiemelt célja a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének növeléséhez, innovációs képességének és beszállítói tevékenységének erősítéséhez, környezetvédelmi, vidékfejlesztési és egészségügyi célú beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel nyújtása, továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz.

A Program keretében refinanszírozási kölcsönszerződés és hitelszerződés megkötésére 2020. december 31-ig van lehetőség.

Miért előnyös az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 vállalkozásának?
 • Kedvező, euró alapú hitelkamattal, árfolyamkockázat nélkül juthat éven túli, forint beruházási hitelhez.
 • Előrehozhatja és megvalósíthatja a vállalkozás fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseit.
 • Erősítheti vállalkozása piaci pozícióját.
 • Tárgyi eszközvásárlásra, használt eszközök vásárlására, illetve beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó immateriális javak vásárlására, beszerzésére, előállítására is felhasználható.
 • A hitel felhasználható fejlesztéshez, beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozáshoz is, valamint a beruházás megkezdését követően is lehetséges a finanszírozás.
Kinek ajánljuk az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020-at?

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő, valamint KKV-nak nem minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fióktelephellyel rendelkező vállalkozásoknak, amelyek egyéni vállalkozás, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, európai részvénytársaság formában működnek.

Az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 jellemzői
 • Hitelcélok:
  • Gyógyító Magyarország
  • Zöldgazdaság – fejlesztés
  • Otthonteremtés
  • Vállalkozásfejlesztés
  • Innovációs beruházási célok
  • Foglalkoztatás növelés
  • Általános beruházási célok
  • Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok
  • Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok
  • Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási célok
 • Hitelösszeg: Minimum 5 000 000 forint, maximum 3 000 000 000 forint,
 • Futamidő: A hitel éven túli, de legfeljebb 15 évre igényelhető. A rendelkezésre tartási időszak a szerződés kötésétől számítva 3 év lehet.
 • Törlesztés: A törlesztésmentes időszak, az ún. türelmi idő a szerződéskötéstől számítva legfeljebb 3 év lehet. A tőketörlesztés a türelmi időt követően negyedévente egyenlő tőketörlesztő részletekben esedékes.
 • Kamatfizetés: Naptári negyedévente.
 • Saját erő (forrás): Elvárt mértéke a bank belső szabályzatai alapján kerül meghatározásra.
 • Devizanem: Forint.
 • Kamat: 3 havi EURIBOR + RKV1+ legfeljebb 3,5 százalék/év kamatfelár, mely a hiteligénylő minősítésétől függően kerül megállapításra a bank által.
 • Kezelési költség: Nem kerül felszámításra.
 • Folyósítási jutalék: A bank aktuális „Kondíciós lista vállalati ügyfelek és az önkormányzatok részére”2 dokumentumban meghatározottak szerinti egyszeri díj, de legfeljebb 1 százalék a hitelkeret összege után számítva, amely az első folyósításkor kerül felszámításra.
 • Módosítási díj: A bank aktuális „Kondíciós lista vállalati ügyfelek és az önkormányzatok részére”2 dokumentumban meghatározottak szerinti egyszeri díj, de legfeljebb a fennálló tőketartozás 1 %-a és legfeljebb 1 000 000 forint.
 • Hitelvizsgálati díj: A bank aktuális „Kondíciós lista vállalati ügyfelek és az önkormányzatok részére”2 dokumentumban meghatározottak szerinti hitelvizsgálati díj, de legfeljebb egyszeri 1 % és legfeljebb 1 000 000 forint.
 • Rendelkezésre tartási jutalék: A ki nem használt hitelkeret után felszámított évi 0,4 százalék, naptári negyedévente esedékes.
 • Előtörlesztési díj: A bank aktuális „Kondíciós lista vállalati ügyfelek és az önkormányzatok részére”2 dokumentumban meghatározottak szerint.
Mire használható fel a hitel?
 • Tárgyi eszközvásárláshoz, beszerzéshez, fejlesztéshez, beruházáshoz;
 • a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó immateriális javak vásárlásához, beszerzéséhez, előállításához;
 • a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozáshoz is.


További információra van szüksége? Akkor kattintson az alábbi gombra és mi megkeressük Önt!

Egyéb feltételek
 • A hitel felhasználását számlákkal kell igazolni. A hitel lehívásakor a hitelt lehívó levélhez csatolni kell a beruházás előrehaladását igazoló számlákat.
 • Ingatlan vásárlás esetén az ingatlanon az ingatlan bekerülési értékének legalább 10%-át elérő, az ingatlanra aktiválható további beruházást kell végrehajtani.
 • A hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású - de minimis (csekély összegű) kategóriában - felvett hitelnek minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról az MFB Zrt. adja ki.
 • Bármilyen szokásos bankári biztosíték elfogadható a hitel felvételéhez. Továbbá lehetőség a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., valamint az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalásának igénybevételére is.

 

A hitelprogram további részletei megtalálhatóak az MFB Zrt. honlapján: https://www.mfb.hu

Amennyiben tájékoztatónk felkeltette érdeklődését, kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal kapcsolattartójához vagy a bankfiókban dolgozó munkatársainkhoz.

 

1 MFB refinanszírozási kamatfelár (RKV) mértéke évente változó. Az RKV mértéke 2014-ben és 2015-ben 1,5 %; a következő évekre a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra az MFB Zrt. az új kamatfelár mértéket.

2 Kisvállalati ügyfelek esetében a mindenkor hatályos a „Hiteldíj kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” dokumentum szerint. Kisvállalati ügyfélnek a „Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek részére” dokumentumban meghatározott ügyfélkör minősül.


Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Az UniCredit Bank fenntartja a jogot, hogy a hitel igénylése és a beadott dokumentumok alapján egyedileg döntsön a hitel folyósításáról, annak összegéről és feltételeiről.

Spinning wheel animation

Loading