Ügyfélajánlási akció

 

Elégedett a szolgáltatásainkkal? Ajánlja számlacsomagjainkat barátainak és ismerőseinek!

 

Milyen kedvezményeket kaphat az ajánlásáért?

Lakossági és kisvállalati ügyfeleink számára  ̶  sikeres ajánlás esetén, az akció feltételei szerint – az alábbi kedvezményeket kínáljuk:

Ha Ön

 • új lakossági ügyfelet (kivéve Premium Banking) ajánl1, 10 000 forint jóváírást kap;
 • új Premium Banking ügyfelet ajánl1, 15 000 forint jóváírást kap;
 • új kisvállalati ügyfelet ajánl1, 20 000 forint jóváírást kap.

Mikor sikeres az ajánlás?

 • Az ajánlás akkor sikeres, ha az ügyfélajánlási akciónk keretében ajánlott ismerőse
  • az akció időtartama alatt bankunknál lakossági bankszámlát2 nyit, melyhez Mastercard® betéti bankkártyát igényel, és azt a számlanyitást követő második hónap végéig aktiválja;
  • valamint a számlanyitást követő második hónap utolsó munkanapján aktív ügyfélstátusszal4 rendelkezik, vagy bármilyen (kivéve Exkluzív Bronz és Flexi Business) kisvállalati számlát nyit, és a számlanyitást követő harmadik hónap utolsó munkanapján aktív ügyfélstátusszal4 rendelkezik.

Ki lehet ajánló?

Lakossági és kisvállalati3 (kivéve Exkluzív Bronz számlacsomaggal rendelkező) ügyfeleink,

 • akik teljesítik az aktív ügyfélstátusz feltételeit4, illetve
 • lakossági ügyfélként aktív Mastercard betéti kártyával is rendelkeznek,
 • valamint kisvállalati ügyfélként az Ajánlott ügyfél számlanyitását követő hónap első napjától számított 3 hónapban összesen legalább ötmillió forint terhelési számlaforgalmat teljesítenek ajánlott ügyfelenként.

Milyen kedvezményt kínálunk új – ajánlott – ügyfeleinknek?

Ha az akció keretében történt ajánlás révén választja bankunkat, és lakossági vagy kisvállalati ügyfelünk lesz (kivéve Exkluzív Bronz számlacsomag és a Flexi Business számlacsomag), akkor az elsőként megnyitott számlájához kapcsolódóan havi zárlatidíj-mentességet biztosítunk fél éven keresztül (EBKM: 0,01%).

 

Ha új ügyfelünkként elégedett a bankunkkal, ajánljon tovább minket!

Ebben az esetben Ön a meglévő ügyfelekre vonatkozó jóváírást is megkaphatja, amelyet a szóróanyagunk elején mutattunk be. Az ott leírt feltételek az irányadóak azzal a megkötéssel, hogy új kisvállalati ügyfélként történő ajánlás esetén a 3. lábjegyzeti hivatkozás nem alkalmazandó.

 

Hogyan tud ajánlani?

 1. Kérjük, töltse le az ajánlókártyát INNEN!
 2. A saját és az ajánlottak adataival kitöltött és aláírt kártyát a számlanyitáskor az ajánlott adja le bármely UniCredit fiókunkban munkatársainknak.
 3. Ha mind Ön vagy a vállalkozása, mind az ajánlott személy vagy vállalkozás a részvételi feltételekben meghatározottakat teljesíti, akkor Ön vagy a vállalkozása a Hirdetményben leírt kedvezmény(ek)ben részesül.

 

A további részletekről tájékoztatást nyújtanak tanácsadóink országos fiókhálózatunkban.

A tájékoztatás nem teljes körű, az akcióban való részvételnek további feltételei vannak, amelyeket a Hirdetmény és részvételi feltételek az UniCredit Bank Hungary Zrt. „Ügyfelet ajánlok” számlanyitási akciójához című dokumentumban talál. A számlacsomagokról, valamint a szerződési feltételekről az Általános üzleti feltételekből, a vonatkozó banki üzletszabályzatokból, hirdetményekből, illetve a kondíciós listákból tájékozódhat. Az UniCredit Bank az akció feltételeinek egyoldalú változtatási jogát fenntartja. Egy ajánló ügyfél legfeljebb összesen 3 darab jóváírására lehet jogosult az akció keretében.

Az ügyfélajánlási akció visszavonásig, de legkésőbb 2019. március 31-ig érvényes.

 

1 Ügyféltípustól függetlenül összesen 3 ügyfél sikeres ajánlásáig. A bank munkavállalói által kezdeményezett ajánlásra más feltételek vonatkoznak, amelyek megismerhetők az akcióra vonatkozó Hirdetményből.

2 Az akció keretében megnyitható lakossági számlák: Ikon, Superior Gold, Tripla, Bónusz, Fix, Privát Plusz, Partner Ikon Plusz, Partner Aktív Plusz, Partner Bónusz TOP.

3 Akik 2018. október 1. előtt bankunknál kisvállalati fizetési számlával rendelkeztek.

Aktív ügyfélstátusznak minősül, ha az aktív ügyfélstátusznak megfelelés szempontjából irányadó időpontot megelőző 3 hónapban (amennyiben Ajánlott ügyfél esetén ennél kevesebb idő telt el a számlanyitástól számítva, úgy a számlanyitástól eltelt egész hónapokban):

 • az Ajánló, illetőleg az Ajánlott ügyfél hitel- (lejárt tartozás nélkül) és betétszámlája egyenlegének, valamint értékpapírszámlája nettó eszközértékének együttes átlaga nagyobb vagy egyenlő, mint 5 000 HUF (a hitelszámla egyenlegének abszolút értékét vesszük figyelembe, tehát a hitelt a bank pozitív előjellel kalkulálja), vagy
 • volt legalább 1 – általa kezdeményezett – teljesült tranzakciója (a hitelkártyát is beleértve) az Ajánló, illetőleg az Ajánlott ügyfélnek.

Spinning wheel animation

Loading