Ajánlom a bankom!

 

Elégedett a szolgáltatásainkkal? Akkor ossza meg a tapasztalatait barátaival, ismerőseivel, és ajánlja nekik a számlacsomagjainkat!

Milyen kedvezményeket kaphat az ajánlásáért?

Kisvállalati ügyfelünknek az első ügyfél sikeres ajánlása esetén 6 hónap zárlati díjmentességet biztosítunk1.

 

Lakossági ügyfelünknek, illetve ha kisvállalati ügyfélként további ügyfelet ajánl2 , egy sikeres ajánlás3 esetén – az akció feltételei szerint – az alábbi kedvezményeket kínáljuk:

 • Ha Ön új lakossági ügyfelet ajánl4, legfeljebb 10 000 forint jóváírás meghatározott banki költségeiből.
 • Ha Ön új Premium Banking ügyfelet ajánl4, legfeljebb 15 000 forint jóváírás meghatározott banki költségeiből. 
 • Ha Ön új kisvállalati ügyfelet ajánl4, legfeljebb 20 000 forint  jóváírás meghatározott banki költségeiből.

Mikor sikeres az ajánlás?

 • Az ajánlás akkor sikeres, ha az ügyfélajánlási akciónk keretében ajánlott ismerőse

  o az akció időtartama alatt bankunknál lakossági bankszámlát5 nyit, melyhez Mastercard® betéti bankkártyát igényel, a bankszámla nem áll felmondás alatt,
  o továbbá a számlanyitást követő hónap utolsó munkanapján
  o a reklámcélú megkeresések vonatkozásában adott – legalább az e-mailes és telefonos csatornákra vonatkozó – érvényes  hozzájárulással is rendelkezik
 • vagy bármilyen (Exclusive Bronzon kívüli) kisvállalati számlát nyit.

 

Ki lehet ajánló?

Lakossági és kisvállalati6 (kivéve Exclusive Bronz számlacsomaggal rendelkező) ügyfeleink,

 • akik teljesítik az aktív ügyfélstátusz feltételeit7, illetve
 •  lakossági ügyfélként aktív Mastercard betéti bankkártyával is rendelkeznek,
 • a bankszámla nem áll felmondás alatt, továbbá
 • a számlanyitást követő hónap utolsó munkanapján a reklámcélú megkeresések vonatkozásában adott – legalább az e-mailes és telefonos csatornákra vonatkozó – érvényes  hozzájárulással is rendelkezik.

 

Milyen kedvezményt kínálunk új – ajánlott  ̶  ügyfeleinknek?

 

Ha az akciónk keretében történt ajánlás révén választja bankunkat, és lakossági vagy kisvállalati ügyfelünk lesz, akkor elsőként megnyitott számlájához kapcsolódóan havi zárlati díjmentességet biztosítunk fél éven keresztül (EBKM: 0,01%).  

 

Ha új ügyfelünkként elégedett a bankunkkal, ajánljon tovább minket!

 

Ebben az esetben Ön a meglévő ügyfelekre vonatkozó jóváírást is megkaphatja, melyet a szóróanyagunk elején mutattunk be. Az ott leírt feltételek az irányadóak azzal a megkötéssel, hogy új kisvállalati ügyfélként történő ajánlás esetén a 2. és 6. lábjegyzeti hivatkozás nem alkalmazandó.

Hogyan tud ajánlani?

 1. Kérjük, töltse ki az itt található ajánlókártyát!
 2. A saját és az ajánlottak adataival kitöltött és aláírt kártyát a számlanyitáskor az ajánlott adja le bármely UniCredit fiókunkban a munkatársainknak.
 3.  Ha mind Ön, mind az ajánlott személy vagy vállalkozás a részvételi feltételekben meghatározottakat teljesíti, akkor Ön vagy a vállalkozása a Hirdetményben leírt kedvezményekben részesül.

Kapcsolódó dokumentumok

A tájékoztatás nem teljes körű, az akcióban való részvételnek további feltételei vannak, amelyeket a Hirdetmény és részvételi feltételek az UniCredit Bank Hungary Zrt. „Ügyfelet ajánlok” számlanyitási akciójához című dokumentumban talál. A számlacsomagokról, valamint a szerződési feltételekről az Általános üzleti feltételekből, a vonatkozó banki üzletszabályzatokból, hirdetményekből, illetve a kondíciós listákból tájékozódhat. Az UniCredit Bank az akció feltételeinek egyoldalú változtatási jogát fenntartja. Egy ajánló ügyfél legfeljebb összesen 3 darab jóváírásra lehet jogosult az akció keretében.

Az ügyfélajánlási akció visszavonásig, de legkésőbb 2018. szeptember 28-ig érvényes.

1 Ez a díjmentesség csak a meglévő (2018. április 09. előtt bankunknál kisvállalati fizetési számlával rendelkező) kisvállalati ügyfélként megjelölt egy számlára vonatkozik. Amennyiben az ajánló meglévő kisvállalati ügyfél sikeres ajánlása miatt a korábbi Ügyfelet ajánlok kampányban havi zárlati díjmentesség kedvezményben részesült, a zárlati díjmentességre nem jogosult.

2 Ajánló kisvállalati ügyfél esetén minimum 2, maximum 3 ügyfél sikeres ajánlásáig. Amennyiben az ajánló meglévő kisvállalati ügyfél sikeres ajánlása miatt a korábbi Ügyfelet ajánlok kampányban havi zárlati díjmentesség kedvezményben részesült, az első sikeres ajánlás esetén is jogosulttá válik jóváírásra a további feltételek teljesülésével; ebben az esetben maximum 3 ügyfél sikeres ajánlásáig jár jóváírás.

3 A feltételek teljesülését a bank ajánlásonként, az Ajánlott ügyfél számlanyitását követő első hónap hó végi állapota alapján egyszer vizsgálja meg, és állapítja meg a jóváírásra való jogosultságot. A jóváírás a feltételek teljesítése esetén az ajánló ügyfélnek 2018 decemberében kerül jóváírásra a folyószámlán.

4 Ügyféltípustól függetlenül összesen 3 ügyfél sikeres ajánlásáig. A bank munkavállalói által kezdeményezett ajánlásra más feltételek vonatkoznak, melyek megismerhetők az akcióra vonatkozó Hirdetményből.

5 Az akció keretében megnyitható lakossági számlák: Ikon, Superior Gold, Bónusz, Tripla, Fix, Privát Plusz, Partner Ikon Plusz, Partner Aktív Plusz, Partner Prestige, Partner Bonus TOP.

6 Akik 2018. április 09. előtt bankunknál kisvállalati fizetési számlával rendelkeztek.

7 Aktív ügyfélstátusznak minősül, ha az aktív ügyfélstátusznak megfelelés szempontjából irányadó időpontot megelőző 3 hónapban (amennyiben Ajánlott ügyfél esetén ennél kevesebb idő telt el a számlanyitástól számítva, úgy a számlanyitástól eltelt egész hónapokban):

- az Ajánló, illetőleg az Ajánlott ügyfél hitel- (lejárt tartozás nélkül) és betétszámlája egyenlegének, valamint értékpapírszámlája nettó eszközértékének együttes átlaga nagyobb vagy egyenlő, mint 5 000 HUF (a hitelszámla egyenlegének abszolút értékét vesszük figyelembe, tehát a hitelt a bank pozitív előjellel kalkulálja), vagy

- volt legalább 1 – általa kezdeményezett – teljesült tranzakciója (a hitelkártyát is beleértve) az Ajánló, illetőleg az Ajánlott ügyfélnek.

Az aktív ügyfélstátusznak megfelelés szempontjából irányadó időpont kisvállalati Ajánló ügyfél esetén az ajánlás hónapjának utolsó munkanapja, lakossági Ajánló ügyfél esetén az Ajánlott ügyfél számlanyitását követő első naptári hónap utolsó munkanapja, lakossági Ajánlott ügyfél esetén pedig a számlanyitást követő 3. naptári hónap utolsó munkanapja.

Spinning wheel animation

Loading